Betekenis van:
shop

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

  1. NFEWORK SHOP = 1 of
  2. shop replaceable assembly (in de werkplaats vervangbaar moduul)
  3. Shop 57, Block NO. 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road NO 4203, Sitra
  4. De spoorwegonderneming stelt zich rechtstreeks of via de railvrachtbeurs (One Stop Shop, OSS) in verbinding met alle betrokken infrastructuurbeheerders teneinde het dienstregelingspad voor de gehele reis te organiseren.
  5. In de werkplaats wordt de defecte LRU getest met de daarvoor geëigende middelen teneinde het defecte, in de werkplaats vervangbare («shop replaceable assembly» (SRA)) moduul dat voor de storing verantwoordelijk is, te controleren en te lokaliseren.
  6. Scenario B: Elke spoorwegonderneming die bij het vervoer betrokken is stelt zich rechtstreeks of via de railvrachtbeurs (One Stop Shop, OSS) in verbinding met de lokale infrastructuurbeheerders om een dienstregelingspad aan te vragen op het onder hun verantwoordelijkheid vallende spoortraject.
  7. In de werkplaats wordt de defecte LRU getest met de daarvoor geëigende middelen teneinde de defecte, in de werkplaats vervangbare (’shop replaceable assembly’ (SRA)) module dat voor de storing verantwoordelijk is, te controleren en te lokaliseren.
  8. Elke spoorwegonderneming die is betrokken bij de reis van A naar B stelt zich rechtstreeks of via de railvrachtbeurs (One Stop Shop, OSS) in verbinding met de lokale infrastructuurbeheerders teneinde een dienstregelingspad aan te vragen op het onder hun verantwoordelijkheid vallende spoortraject.
  9. DEEL 2Kennisgeving overeenkomstig artikel 12 van Richtlijn 2001/95/EGKennisgeving die een noodmaatregel van de lidstaten vergtALGEMENE INFORMATIEKennisgevend land en contactpersoon:Datum van kennisgeving:PRODUCTCategorie van producten en douanecode:Productnaam, merk, prijs en land van oorsprong:Type/modelnummer/streepjescode/code van de partij:Beschrijving/foto (formaat .jpg) van het product en zijn verpakking:Van toepassing zijnde normen of voorschriften:Bewijs van overeenstemming:PRODUCENTNaam, adres en contactgegevens van de fabrikant of zijn vertegenwoordiger:Naam, adres en contactgegevens van de exporteur/importeur:DISTRIBUTEUR en DETAILHANDELAARNaam, adres en contactgegevens van de distributeurs of hun vertegenwoordigers:Leverancier (shop, supermarkt, via post, internet) en landen van bestemming:GEVAARType risico:Samenvatting van de resultaten van de test/analysen en conclusies:Beschrijving van ongevallen die hebben plaatsgevonden:GETROFFEN MAATREGELENVerplichte maatregelen (toepassingsgebied, aard en duur):OVERIGE INFORMATIEAanvullende informatie: