Betekenis van:
strepen

strepen
Werkwoord
 • arceren; lijntjes trekken

Synoniemen

Hyperoniemen

streep (de ~ | meervoud strepen)
Zelfstandig naamwoord
 • rangaanduiding op een uniform
"op zijn strepen staan"
"een streepje voor hebben (bij iemand)"

Synoniemen

Hyperoniemen

streep (de ~ | meervoud strepen)
Zelfstandig naamwoord
 • smalle strook
"Het vliegtuig liet witte strepen achter in de lucht."
"Donker haar met blonde strepen."

Hyperoniemen

Hyponiemen

streep (de ~ | meervoud strepen)
Zelfstandig naamwoord
 • band; verkeersaanwijzing op het wegdek
"Een doorgetrokken streep."
"Een gele streep"

Synoniemen

Hyperoniemen

streep (de ~ | meervoud strepen)
Zelfstandig naamwoord
 • lijn in het haar; scheiding in het haar

Synoniemen

Hyperoniemen

streep (de ~ | meervoud strepen)
Zelfstandig naamwoord
 • getrokken lijn
"iemand over de streep halen/trekken"
"een streep door iets halen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. strepen
 2. een bruine dop met strepen in een donkerder tint hebben,
 3. Beschrijving: Model met roze en beige strepen, bestaande uit vier bladzijden.
 4. Totale oppervlakte met een voor de variëteit karakteristieke licht rode of rode kleur of strepen
 5. Beschrijving: Model met roze en beige strepen, bestaande uit vier bladzijden.
 6. Specifieke risico's in verband met uiteenlopende wegomstandigheden zoals hierboven genoemd, met bijzondere aandacht voor gladde delen als putdeksels, wegmarkeringen zoals strepen en pijlen, tramrails, enz.;
 7. Voor de variëteit Jonagold wordt evenwel geëist dat de in klasse II ingedeelde vruchten op ten minste een tiende van hun oppervlakte rode strepen vertonen.
 8. Karakteristieke kolonies van R. solanacearum op SMSA zijn melkwit, plat, onregelmatig en uitvloeiend; na drie dagen incubatie worden ze in het midden roze tot bloedrood, met interne strepen en slierten (zie website http://forum.europa.eu.int/Public/irc/sanco/Home/main).
 9. Voorts voldeden twee (groepen van) ondernemingen niet aan criterium 2 inzake de boekhouding, aangezien een van hen te ontvangen en te betalen rekeningen tegen elkaar bleek weg te strepen, terwijl de andere geen volledige jaarrekening had en het beginsel van boeking op transactiebasis niet consequent toepaste.
 10. „volwitte rijst”, bedoeld bij de onderverdelingen 10063061, 10063063, 10063065, 10063067, 10063092, 10063094, 10063096 en 10063098: rijst waarvan het kroonkafje, alle buiten- en binnenlagen van het zilvervlies, de gehele kiem in het geval van langkorrelige rijst en halflangkorrelige rijst, en ten minste een deel van de kiem in geval van rondkorrelige rijst zijn verwijderd, ook indien er overlangse witte strepen overblijven op ten hoogste 10 % van de korrels;
 11. Dat de Franse autoriteiten thans voorstellen om afdrachten van verschillende aard (de speciale afdracht van tweeërlei aard die zowel van fiscale aard is als een dividend, en de te lage aanslag van FT voor de bedrijfsbelasting) die tijdens twee verschillende perioden werden opgelegd, tegen elkaar weg te strepen, heeft niets te maken met de toepassing van de normale belastingregelingen volgens het Franse recht, maar is een rationalisatie achteraf met de bedoeling terugvordering van de aan FT verleende steun te voorkomen.