Betekenis van:
tap

tap (de ~ | meervoud tappen)
Zelfstandig naamwoord
 • pin waarmee men een opening in een vat, bak enz. sluit
"de tap in het vat steken"

Hyperoniemen

tap (de ~ | meervoud tappen)
Zelfstandig naamwoord
 • tapkast; lage kast met kranen; buffet in een café; bar in een café; hoge toonbank in een café
"achter de tap staan"
"aan de tap"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

tap
Zelfstandig naamwoord
 • uiteinde van een as, dat in een holte of kussen ligt

Hyperoniemen

Hyponiemen

tap
Zelfstandig naamwoord
 • kegelvormige pen van gehard staal, waarop schroefdraad is aangebracht

Hyperoniemen

tap
Zelfstandig naamwoord
 • verbindingspen tussen twee houten constructiedelen

Hyperoniemen

tap
Zelfstandig naamwoord
 • apparaat waarmee men uit een vat tapt

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Naast TAP-OTE bestaat ook een aanvullend fonds.
 2. Het basispensioenfonds voor OTE-werknemers is TAP-OTE.
 3. Hun basispensioen wordt betaald door het publiekrechtelijke verzekeringsfonds voor werknemers van OTE („TAP-OTE”) [7].
 4. TAP-OTE is een onafhankelijke publiekrechtelijke rechtspersoon, evenals alle andere Griekse pensioenfondsen.
 5. Op basis van artikel 74, lid 4, onder a), van wet nr. 3371/2005 dragen de Griekse autoriteiten 4 % van het aandelenkapitaal van OTE over aan TAP-OTE.
 6. Aangezien voor OTE geen enkele verplichting geldt om de levensvatbaarheid van TAP-OTE te garanderen, gingen deze betalingen verdere dan OTE’s eigen pensioenpremies als werkgever.
 7. De Griekse autoriteiten herhalen dat het basispensioenfonds voor OTE-werknemers (TAP-OTE) een afzonderlijke, publiekrechtelijke rechtspersoon is, evenals alle andere pensioenfondsen in Griekenland.
 8. OTE-werknemers hebben recht op een pensioen in overeenstemming met de Griekse socialezekerheidswetgeving, zoals dat van toepassing is op alle publiekrechtelijke fondsen zoals TAP-OTE.
 9. Ten tweede lijkt het erop dat de staat jaarlijks een deel van het tekort in TAP-OTE, het socialezekerheidsfonds van OTE, aanvult.
 10. Aangezien het vat niet onder steriele omstandigheden op de tap kan worden aangesloten, is het mogelijk dat het vat door micro-organismen wordt verontreinigd.
 11. Op basis van artikel 74, lid 4, onder a), van wet nr. 3371/2005 dragen de Griekse autoriteiten 4 % van het aandelenkapitaal van OTE over aan TAP-OTE.
 12. Mocht de waarde van het 4 %-belang in OTE dat de Griekse staat voornemens is over te dragen aan TAP-OTE, op het tijdstip van de overdracht ervan meer dan 390,40 miljoen EUR bedragen, dan neemt Griekenland alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat TAP-OTE niet meer dan 390,40 miljoen EUR ontvangt.
 13. In de periode 1994-2001 was OTE weliswaar een privaatrechtelijke onderneming onder staatscontrole en totaal onafhankelijk van het publiekrechtelijke pensioenfonds TAP-OTE, maar zij was door ad-hocwetgeving en via collectieve arbeidsovereenkomsten verplicht het tekort van TAP-OTE te dekken — en zodoende een soort socialezekerheidsregeling namens de staat te opereren.
 14. In de afgelopen jaren heeft BMI British Midland zijn grondactiviteiten bijvoorbeeld overgedragen aan Go-Ahead en Aviance in het leven geroepen, TAP heeft de zijne overgedragen aan Globalia, Lufthansa heeft zijn filiaal Globeground overgedragen aan Penauille Polyservices.
 15. De Griekse autoriteiten voeren aan dat de opmerkingen over het feit dat de Griekse staat jaarlijks het deficit van TAP-OTE dekt, zijn gebaseerd op een onjuist begrip van het Griekse socialezekerheidsstelsel.