Betekenis van:
volstrekt

volstrekt
Bijvoeglijk naamwoord
 • volkomen
"volstrekte onzin"
"er heerst volstrekte chaos"

Synoniemen

Hyperoniemen

volstrekt
Bijvoeglijk naamwoord
 • geheel en al
"Dit geschiedde onder volstrekte geheimhouding."
volstrekt
Bijvoeglijk naamwoord
 • rechtstreeks

Synoniemen

Hyperoniemen

volstrekt
Bijvoeglijk naamwoord
 • buitensporig; met grote gevolgen

Synoniemen

Hyperoniemen

volstrekt
Bijvoeglijk naamwoord
 • driedubbel; drievoudig; driema(a)l(ig)

Synoniemen

Hyperoniemen

volstrekt
Bijvoeglijk naamwoord
 • op-en-top; echt

Synoniemen

Hyperoniemen

volstrekt
Bijwoord
 • geheel en al, in het geheel
"Dat is volstrekt uitgesloten."

Voorbeeldzinnen

 1. Hierin wordt volstrekt niet bepaald dat deze heffing verschuldigd was in plaats van de bedrijfsbelasting.
 2. Zelfs huurders die dezelfde bedrijfsactiviteiten uitoefenen kunnen een volstrekt verschillende omzet hebben afhankelijk van hun efficiëntie.
 3. (Geef een cijfer van 1 tot 5, waarbij 1 = volstrekt niet nuttig, 5 = zeer nuttig.)
 4. Dat zal het geval zijn wanneer:a) in beide richtingen volstrekt identieke instrumenten worden gebruikt; of
 5. Er is geen marktprijs voor de garanties betaald. Zij waren immers volstrekt gratis.
 6. informatie alleen bestemd voor de voorzitter van het Parlement, in gevallen waarin dit om volstrekt uitzonderlijke redenen gerechtvaardigd is;
 7. Volgens Frankrijk beslist de overheid op een volstrekt onafhankelijke manier over steun ten voordele van bepaalde economische sectoren.
 8. Ten aanzien van de garanties van de Stad en AGVO merkt de Commissie op dat voor die garanties geen marktprijs is betaald, omdat zij volstrekt gratis waren.
 9. Ten opzichte van het totale ingebrachte kapitaal kwam dit neer op nog geen 3 % per jaar, een percentage dat volstrekt niet als marktconform kan worden beschouwd.
 10. Omdat dit echter volstrekt niet voldoende was besloot de stad Hamburg al in 1986 om 24 % van de WK-aandelen (212,160 miljoen DEM) aan HLB over te dragen.
 11. Hij legt ten overstaan van het Bureau de plechtige belofte af dat hij zijn ambt volstrekt onpartijdig en geheel naar eer en geweten zal uitoefenen.
 12. SIDE, die evenwel aangeeft dat zij niet aan alle aanvragen kan voldoen, houdt met haar aanbod geen rekening met deze culturele doelstelling, hetgeen volstrekt legitiem lijkt.
 13. Italië heeft erkend dat de informatie waarover de Commissie beschikte met betrekking tot de projecten waarover zij in het eerste inleidingsbesluit haar twijfels uitte, volstrekt onvolledig was.
 14. Dit leidde ertoe dat de winstgevendheid daalde van 6,2 % in 2004 tot 2,1 % in het OT, hetgeen volstrekt onvoldoende is voor deze sector.
 15. Bijvoorbeeld, in het bijzonder tijdens gerechtelijke procedures zijn gegevens gebaseerd op de subjectieve perceptie van personen en in sommige gevallen volstrekt niet te verifiëren.