Betekenis van:
onvoorwaardelijk

onvoorwaardelijk
Bijvoeglijk naamwoord
 • niet voorwaardelijk; ronduit
"onvoorwaardelijke overgave"
"onvoorwaardelijke gehoorzaamheid"

Synoniemen

Hyperoniemen

onvoorwaardelijk
Bijvoeglijk naamwoord
 • rechtstreeks

Synoniemen

Hyperoniemen

onvoorwaardelijk
Bijvoeglijk naamwoord
 • buitensporig; met grote gevolgen

Synoniemen

Hyperoniemen

onvoorwaardelijk
Bijvoeglijk naamwoord
 • driedubbel; drievoudig; driema(a)l(ig)

Synoniemen

Hyperoniemen

onvoorwaardelijk
Bijvoeglijk naamwoord
 • op-en-top; echt

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. onvoorwaardelijk worden
 2. Onbenut, onvoorwaardelijk krediet verschaft door:
 3. Onbenut, onvoorwaardelijk krediet verstrekt aan:
 4. de pandgeving of overdracht is onvoorwaardelijk en onherroepelijk.
 5. De voorwaarden waartoe Polen zich onvoorwaardelijk heeft verbonden, zijn als volgt.
 6. 9 Een onvoorwaardelijk verbod kan absoluut zijn, in die zin dat elke aflossing verboden is.
 7. In Bijlage A worden de definities van „onvoorwaardelijk worden” en „vesting conditions” als volgt gewijzigd.
 8. Aandelen worden pas onvoorwaardelijk ten vroegste drie jaar na de toekenning ervan.
 9. In de eerste plaats benadrukt Ford dat de aanbesteding open, transparant, niet-discriminatoir en onvoorwaardelijk was.
 10. Het verbod in artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag is niet onvoorwaardelijk.
 11. de herziene definities van „onvoorwaardelijk worden” en „vesting conditions” in Bijlage A;
 12. Indien de persoon aan epilepsie lijdt, zijn de voorwaarden voor een onvoorwaardelijk rijbewijs niet vervuld.
 13. In de eerste plaats benadrukte Roemenië dat de aanbesteding open, transparant, niet-discriminerend en onvoorwaardelijk was.
 14. Dergelijke wijzigingen worden aangebracht in ruil voor prestaties van werknemers over de periode tot de desbetreffende vergoedingen onvoorwaardelijk worden toegezegd.
 15. Voor aandelen dient derhalve een passende wachtperiode te gelden, waarbij de aandelen pas onvoorwaardelijk worden wanneer prestatiegerelateerde voorwaarden zijn vervuld.