Betekenis van:
puur

puur
Bijvoeglijk naamwoord
 • zuiver
"Dat is puur geluk."
puur
Bijvoeglijk naamwoord
 • onvermengd
"pure chocola"
"pure belangstelling"

Synoniemen

puur
Bijvoeglijk naamwoord
 • het genoemde werkelijk en alleen zijnde, niets dan
puur
Bijvoeglijk naamwoord
 • rechtstreeks

Synoniemen

Hyperoniemen

puur
Bijvoeglijk naamwoord
 • buitensporig; met grote gevolgen

Synoniemen

Hyperoniemen

puur
Bijvoeglijk naamwoord
 • driedubbel; drievoudig; driema(a)l(ig)

Synoniemen

Hyperoniemen

puur
Bijvoeglijk naamwoord
 • op-en-top; echt

Synoniemen

Hyperoniemen

puur
Bijwoord
 • slechts

Synoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Het was puur toeval dat ik haar leerde kennen.
 2. Het was puur toeval dat Mary en ik op dezelfde trein zaten.
 3. Puur uit het oogpunt van klimaatverandering, zijn de steden al relatief groen.
 4. Slechts de laatstgenoemde bijdrage was van puur particuliere aard.
 5. Categorie C (verplichte of facultatieve adviesaanvragen over puur technische onderwerpen).
 6. Biobrandstoffen kunnen in gemengde vorm of puur worden gebruikt.
 7. Een lager tarief is niet mogelijk, omdat dat automatisch staatssteun zou betekenen, puur in vergelijking.
 8. In 2002 werd echter duidelijk dat het Farice-project niet goed op gang zou komen als puur commerciële onderneming [11].
 9. Volgens de door de IJslandse autoriteiten verstrekte informatie kon het project niet goed op gang komen als puur commerciële onderneming en moest de staat erbij betrokken worden.
 10. De toepassing van een stelsel dat puur op loonbelasting en onroerendgoedbelasting voor ondernemingen berust, zou voor dergelijke ondernemingen een zeer hoog belastingniveau met zich mee kunnen brengen.
 11. Zij voeren aan dat langlopende overeenkomsten derhalve een balancering van economische risico’s en mogelijkheden voor beide partijen vertegenwoordigen en niet als puur voordeel beschouwd kunnen worden.
 12. Volgens Duitsland kan puur technisch bekeken elk gebouw in NRW gratis televisieprogramma's via de satelliet ontvangen. Dit geldt momenteel niet voor DVB-T.
 13. De manier waarop een lidstaat de EU-wetgeving ten uitvoer legt, is puur een kwestie van interne verdeling van bevoegdheden binnen de staat.
 14. RR verklaarde dat de onderhandelingen „at arm’s length” en op een puur commerciële basis werden gevoerd, net zoals met andere RRSP’s.
 15. Hun kernactiviteit is zodoende puur een intermediaire activiteit, vergelijkbaar met de werkzaamheden van een makelaar in onroerend goed of van een wervingsbureau, die vragers en aanbieders samenbrengen.