Betekenis van:
wentelen

wentelen
Werkwoord
 • rondjes maken; om een as wentelen; laten wentelen; omdraaien
"een boomstam de greppel in wentelen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

wentelen
Werkwoord
 • ''(onovergankelijk)'' om een as of steunpunt draaien
wentelen
Werkwoord
 • ''(onovergankelijk)'' een cirkel beschrijven in een vlak loodrecht op een lijn
wentelen
Werkwoord
 • draaien, in de rondte laten bewegen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Volgens haar is het moeilijk de kostenstijging volledig op de klanten af te wentelen.
 2. Het is goed mogelijk dat het in sommige markten moeilijk is de kostenstijging volledig op de afnemers af te wentelen, maar tijdens dit onderzoek is niet gebleken dat dit geldt voor de walsdraadmarkt.
 3. Daarnaast dienen treinen van klasse 1 te zijn voorzien van een systeem dat het wentelen van de wielassen bewaakt en de bestuurder een melding geeft wanneer er een wielas geblokkeerd is.
 4. Derhalve kan de aangemelde maatregel geenszins uitsluitend worden gerechtvaardigd als een legitieme remedie tegen steun waarvan wordt vermoed dat die elders wordt verleend, maar moet de goedkeuring ervan afhankelijk worden gesteld van het bewijs van een aanzienlijke toename van de kosten en de onmogelijkheid om deze kosten af te wentelen op de klanten.
 5. Zij geven opnieuw aan dat wet nr. 80-539 van 16 juli 1980 niet is bedoeld om schulden af te wentelen op de staat en ook geenszins dit effect heeft. Zij herinneren eraan dat er financiële oplossingen zijn gevonden zonder staatsinterventie, ondanks dat openbare personen in Frankrijk zich in ernstige financiële problemen bevonden.
 6. Gelet op de huidige stabiele toestand van de bedrijfstak van de Gemeenschap hangt de waarschijnlijkheid van een herhaling van schade als gevolg van neerwaartse druk op de prijzen ook af van de omvang van dergelijke prijsdalingen en van de ontwikkeling van andere factoren, zoals de productiekosten en de mogelijkheid om kostenstijgingen af te wentelen op de afnemers.
 7. Meer bepaald werd Nederland verzocht informatie te verstrekken over de verkoopcijfers van de keramische industrie in de relevante markten in de afgelopen 10 jaar, het tarief van de energiebelasting, alsmede het totaal betaalde bedrag aan belasting, de totale energiekosten per onderneming over de afgelopen 10 jaar, ramingen van de elasticiteit van de productprijzen in de betrokken sector in de relevante markten, schattingen van dalende omzet en/of dalende winst, informatie over de ontwikkeling van de handelsstromen in de Nederlandse keramische industrie zowel van als naar Nederland vanuit en naar de relevante geografische markten, de marktaandelen van de begunstigden in de relevante geografische markten en enig ander element dat van belang kan zijn voor de beoordeling van de mogelijkheid om kosten af te wentelen (zoals beschreven in de overwegingen 59 en 63).
 8. Andere verlangde, doch niet verstrekte gegevens ter beoordeling van de mogelijkheid om kosten af te wentelen, betreffen: de verkoopcijfers van keramiek, in volume en waarde per jaar voor een gemiddelde onderneming in elke relevante markt in de afgelopen 10 jaar (voor het baksteensegment werd wel een jaarlijkse omzet van 370 miljoen EUR in Nederland gemeld, maar er werden geen volumegegevens verstrekt; daarbij wordt op grond van historische informatie, de jaarlijkse omzet van het segment decoratief aardewerk geschat op 7-10 miljoen EUR); het totale jaarlijkse bedrag aan energiebelasting dat door een onderneming in de relevante markt in de afgelopen 10 jaar werd betaald (Nederland verstrekte slechts gegevens voor een gemiddeld baksteenbedrijf in 2009); de energiekosten van een onderneming in de relevante markt in de afgelopen 10 jaar (Nederland verstrekte alleen gegevens voor een gemiddeld baksteenbedrijf in 2009), ramingen van de elasticiteit van de productprijzen in de relevante product- en geografische markten, schattingen van de dalende omzet en/of dalende winst voor de ondernemingen in deze markten en de ontwikkeling van de marktaandelen van de Nederlandse producenten in de relevante geografische markten.