Vertaling van assembling

Inhoud:

Engels
Nederlands
to form a group, to assemble {ww.}
zich groeperen
samenrotten
samenscholen
samenkomen
to connect, to connect up, to plug in, to assemble {ww.}
verbinden 
aansluiten 
to join, to unite, to assemble, to combine {ww.}
verenigen
bijeenbrengen 
samenbrengen
aaneenvoegen
As of 1950, the European Coal and Steel Community begins to unite European countries economically and politically in order to secure lasting peace.
Sinds 1950 verenigen Europese landen zich economisch en politiek in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal om te zorgen voor een blijvende vrede.
to assemble {ww.}
assembleren
to assemble, to erect, to mount, to set, to stage {ww.}
monteren 
zetten 

I am assembling

to meet, to assemble {ww.}
afspreken 

I am assembling

to assemble {ww.}
groeperen
ophopen
verzamelen 

I am assembling

to gather, to assemble, to collect {ww.}
bijeenkomen 
samenscholen
samenrotten
zich verzamelen

I am assembling

to collect, to gather, to pick up, to assemble, to raise {ww.}
collecteren
innen
inzamelen
oogsten
plukken
rapen 
verzamelen 

I am assembling

to put together, to build, to compose, to construct, to draught, to combine, to assemble {ww.}
bijeenvoegen
ineenzetten
samenstellen 

I am assembling

to associate, to come together, to join, to pool, to assemble, to coalesce, to converge {ww.}
aansluiten 
zich aaneensluiten
zich verenigen

I am assembling

to assemble, to congregate, to gather, to meet, to convene {ww.}
bijeenkomen 
samenkomen
vergaderen

I am assembling

aggregation, assembling, collecting, collection {zn.}
verzamelplaat [m] (de ~)
verzamelelpee
aggregation, assembling, collecting, collection {zn.}
collecte
aggregation, assembling, collecting, collection {zn.}
verzameling [v] (de ~)
aggregation, assembling, collecting, collection {zn.}
schuldvordering
incasso [o] (het ~)
schuldinvordering

Gerelateerd aan assembling

form a group - assemble - connect - connect up - plug in - join - unite - combine - erect - mount - set - stage - meet - gather - collectalbum - motion