Vertaling van duck-

Inhoud:

Engels
Nederlands
duck, duck-, duck's, of a duck {bn.}
eende-
eenden-
to cower, to crouch, to squat, to duck {ww.}
in elkaar duiken
hurken 

I duck
you duck
we duck

ik hurk
jij hurkt
wij hurken
» meer vervoegingen van hurken

duck, duck meat {zn.}
eend  [v]
eendebout [m]
The cow moos, the rooster crows, the pig oinks, the duck quacks, and the cat meows.
De koe loeit, de haan kraait, het varken knort, de eend kwaakt en de kat miauwt.
The cow goes "moo," the rooster goes "cock-a-doodle-doo," the pig goes "oink, oink," the duck goes "quack, quack" and the cat goes "meow."
De koe zegt "boe", de haan zegt "kukelekuu", het varken zegt "knor", de eend zegt "kwak" en de kat zegt "miauw".
duck {zn.}
eend  [v]
to avoid, to evade, to elude, to circumvent, to dodge, to duck, to shirk, to sidestep, to steer clear of, to avert {ww.}
vermijden 
ontwijken
uit de weg gaan
mijden

I duck
you duck
we duck

ik vermijd
jij vermijdt
wij vermijden
» meer vervoegingen van vermijden

No one can avert death.
Niemand kan de dood vermijden.
You really ought to think before you open your mouth, you'd avoid a lot of misunderstandings that way.
Je zou echt eens moeten beginnen denken voor je jouw mond open doet, je zou op die manier veel misverstanden kunnen vermijden.
to dip, to douse, to duck {ww.}
dippen

I duck
you duck
we duck

ik dip
jij dipt
wij dippen
» meer vervoegingen van dippen

to circumvent, to dodge, to duck, to elude, to evade, to fudge, to hedge, to parry, to put off, to sidestep, to skirt {ww.}
omzeilen

I duck
you duck
we duck

ik omzeil
jij omzeilt
wij omzeilen
» meer vervoegingen van omzeilen

to duck {ww.}
duiken

I duck
you duck
we duck

ik duik
jij duikt
wij duiken
» meer vervoegingen van duiken

to circumvent, to dodge, to duck, to elude, to evade, to fudge, to hedge, to parry, to put off, to sidestep, to skirt {ww.}
drukken

I duck
you duck
we duck

ik druk
jij drukt
wij drukken
» meer vervoegingen van drukken

to dip, to douse, to duck {ww.}
dompelen

I duck
you duck
we duck

ik dompel
jij dompelt
wij dompelen
» meer vervoegingen van dompelen

to circumvent, to dodge, to duck, to elude, to evade, to fudge, to hedge, to parry, to put off, to sidestep, to skirt {ww.}
indekken

I duck
you duck
we duck

ik dek in
jij dekt in
wij dekken in
» meer vervoegingen van indekken

to duck {ww.}
onderduwen

I duck
you duck
we duck

ik duw onder
jij duwt onder
wij duwen onder
» meer vervoegingen van onderduwenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I have not yet seen a Northern Shoveler duck.

Slobeenden heb ik nog nooit gezien.

The cow moos, the rooster crows, the pig oinks, the duck quacks, and the cat meows.

De koe loeit, de haan kraait, het varken knort, de eend kwaakt en de kat miauwt.

Thinking about those sort of things, I watched "Duck Soup" again.

Terwijl ik over dat soort zaken nadacht, keek ik weer naar "Duck Soup"

The cow goes "moo," the rooster goes "cock-a-doodle-doo," the pig goes "oink, oink," the duck goes "quack, quack" and the cat goes "meow."

De koe zegt "boe", de haan zegt "kukelekuu", het varken zegt "knor", de eend zegt "kwak" en de kat zegt "miauw".

Commentators have variously described the sound of vuvuzelas as "annoying" and "satanic" and compared it with "a stampede of noisy elephants", "a deafening swarm of locusts", "a goat on the way to slaughter", "a giant hive full of very angry bees", and "a duck on speed".

Commentatoren hebben op verschillende wijzen het geluid van de vuvuzela beschreven als "vervelend" en "satanisch" en vergeleken met "een massale vlucht van olifanten", "een oorverdovende zwerm sprinkhanen", "een geit op weg naar haar slachting", "een gigantische bijenkorf vol met boze bijen" en "een eend die gedrogeerd is met speed".


Gerelateerd aan duck-

duck - duck's - of a duck - cower - crouch - squat - duck meat - avoid - evade - elude - circumvent - dodge - shirk - sidestep - steer clear ofdouse - avoid - bound - fiddle - dip