Vertaling van empty

Inhoud:

Engels
Nederlands
to empty {ww.}
leeglopen

I empty
you empty
we empty

ik loop leeg
jij loopt leeg
wij lopen leeg
» meer vervoegingen van leeglopen

to empty, to clear {ww.}
ledigen 
ruimen 
legen
lichten
lenzen
uithalen

I empty
you empty
we empty

ik ledig
jij ledigt
wij ledigen
» meer vervoegingen van ledigen

empty, void, bare, hollow {bn.}
hol 
ledig
leeg 
lens
loos
to pour out, to empty, to spill {ww.}
uitschenken
leeggieten
uitgieten
uitstorten

I empty
you empty
we empty

ik schenk uit
jij schenkt uit
wij schenken uit
» meer vervoegingen van uitschenken


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I found the box empty.

Ik heb de doos leeg gevonden.

All the boxes are empty.

Al de dozen zijn leeg.

I found the empty box.

Ik heb de lege doos gevonden.

I want a few empty glasses.

Ik wil een paar lege glazen.

I found her cat in an empty room.

Ik vond haar kat in een lege kamer.

The box was empty when I opened it.

De doos was leeg toen ik hem openmaakte.

The battery of my MP3-player was empty.

De batterij van mijn mp3-speler was leeg.

This box is empty. It has nothing in it.

Deze doos is leeg. Er zit niets in.

She sat on the empty beach watching the waves roll in one after the other.

Ze zat op een leeg strand naar de één voor één aanspoelende golven te kijken.

He who seeketh horse or wife without flaws, may forsake his work and bear in mind that bed and stable forever empty he will keep.

Wie soeckt Peert of Wijf sonder gebreecken, die magh het werck wel laten steecken en bedencken dat hij bed en stal voor eeuwigh ledigh houden sal.


Gerelateerd aan empty

clear - void - bare - hollow - pour out - spill