Vertaling van ending

Inhoud:

Engels
Nederlands
ending, suffix {zn.}
uiteinde
uitgang [m]
ending {bn.}
aflopend
eindigend
end, termination, conclusion, finish, ending {zn.}
eind 
einde 
eindigen [o]
afloop  [m]
slot  [o]
uiteinde
end
This is the end.
Dit is het einde.
This is the end of my story.
Dit is het eind van mijn verhaal.
end, ending, conclusion, finish, termination {zn.}
eind  [o]
einde  [o]
beëindiging
besluit  [o]
voleinding [v]
end
This is never going to end.
Hier komt nooit een eind aan.
That is somewhat explained at the end.
Dat wordt aan het eind enigszins uitgelegd.
to stop, to discontinue, to end, to halt, to lift, to prorogue, to quell, to staunch, to abate {ww.}
stoppen 
staken
stelpen
opbreken
afbreken 
opheffen
stopzetten
I cannot stop the bleeding.
Ik kan het bloeden niet stelpen.
You should stop drinking.
Je moet stoppen met drinken.
to end, to lift, to recall, to rescind, to revoke {ww.}
terugroepen

I am ending

to halt, to stop, to end, to hold, to obstruct, to stem, to stay, to stall, to arrest {ww.}
stoppen 
aanhouden 
keren
stilzetten
stilleggen
stuiten
I couldn't stop Tom.
Ik kon Tom niet stoppen.
You must stop smoking.
Ge moet stoppen met roken.
to end, to finish, to terminate, to conclude {ww.}
beëindigen
afmaken 
uitmaken 
afsluiten 
besluiten 
voleindigen
I will finish this work somehow.
Ik zal dit werk op een of andere manier afmaken.
I suggested that we end the meeting.
Ik stelde voor de vergadering te beëindigen.
to come to an end, to end, to end up, to expire, to conclude, to finish {ww.}
aflopen 
eindigen
uitraken
ophouden
uitlopen
uitgaan 
verlopen
to cease, to stop, to end, to quit, to abate {ww.}
stoppen 
ophouden
uitscheiden
aflaten
wijken
Let's quit.
Laat ons ophouden.
You must quit smoking.
Ge moet stoppen met roken.

Gerelateerd aan ending

suffix - end - termination - conclusion - finish - stop - discontinue - halt - lift - prorogue - quell - staunch - abate - recall - rescind