Vertaling van enduring

Inhoud:

Engels
Nederlands
lasting, continuous, continual, enduring, permanent, steadfast, constant, standing, abiding {bn.}
blijvend
gedurig
vast
voortdurend 
to endure, to put up with, to tolerate, to abide, to brook, to condone, to stand, to stomach {ww.}
tolereren
dulden
verdragen 
toelaten
velen
aanzien 
pikken
I can't tolerate this noise any longer.
Ik kan dit geluid niet langer tolereren.
to abide, to bear, to endure, to put up with, to suffer, to sustain, to ail {ww.}
lijden 
uitstaan
velen
doorstaan
ondergaan
verdragen 
I cannot bear the pain any more.
Ik kan de pijn niet meer uitstaan.
Man is destined to suffer.
De mens is voorbestemd tot lijden.
to continue, to endure, to keep on, to last, to persist, to wear {ww.}
duren
standhouden
beklijven
aanhouden 
voortduren
You can never tell how long these meetings will last.
Je weet nooit hoelang deze vergaderingen zullen duren.
to abide, to endure, to bear, to cope, to stand, to withstand {ww.}
uitstaan
uithouden
verdragen 
dulden
doorstaan
harden
I cannot stand this anymore.
Ik kan het niet meer uithouden.
I can't stand this hot weather.
Ik kan dit hete weer niet uitstaan.
to abide, to bear, to carry out, to endure, to put up with, to suffer, to stand, to carry away, to afford {ww.}
uithouden
dragen 
naar buiten brengen
verdragen 
Your research will surely bear fruit.
Je onderzoek zal zeker vruchten dragen.

Gerelateerd aan enduring

lasting - continuous - continual - permanent - steadfast - constant - standing - abiding - endure - put up with - tolerate - abide - brook - condone - stand