Vertaling van enduring

Inhoud:

Engels
Nederlands
lasting, continuous, continual, enduring, permanent, steadfast, constant, standing, abiding {bn.}
blijvend
gedurig
vast
voortdurend 
to continue, to endure, to keep on, to last, to persist, to wear {ww.}
duren
voortduren
standhouden
beklijven
aanhouden 
You can never tell how long these meetings will last.
Je weet nooit hoelang deze vergaderingen zullen duren.
to abide, to endure, to bear, to cope, to stand, to withstand {ww.}
uitstaan
verdragen 
uithouden
harden
dulden
doorstaan
I cannot stand this anymore.
Ik kan het niet meer uithouden.
I cannot bear the pain any more.
Ik kan de pijn niet meer uitstaan.
to abide, to bear, to carry out, to endure, to put up with, to suffer, to stand, to carry away, to afford {ww.}
uithouden
dragen 
verdragen 
naar buiten brengen
Your research will surely bear fruit.
Je onderzoek zal zeker vruchten dragen.
to abide, to bear, to endure, to put up with, to suffer, to sustain, to ail {ww.}
lijden 
uitstaan
verdragen 
velen
ondergaan
doorstaan
Man is destined to suffer.
De mens is voorbestemd tot lijden.
It is man's destiny to suffer.
Het is het lot van de mens om te lijden.
to endure, to put up with, to tolerate, to abide, to brook, to condone, to stand, to stomach {ww.}
tolereren
pikken
verdragen 
velen
toelaten
dulden
aanzien 
I can't tolerate this noise any longer.
Ik kan dit geluid niet langer tolereren.


Gerelateerd aan enduring

lasting - continuous - continual - permanent - steadfast - constant - standing - abiding - continue - endure - keep on - last - persist - wear - abide