Vertaling van never-ending

Inhoud:

Engels
Nederlands
to end, to finish, to terminate, to conclude {ww.}
beëindigen
afmaken 
voleindigen
uitmaken 
besluiten 
afsluiten 
I will finish this work somehow.
Ik zal dit werk op een of andere manier afmaken.
I suggested that we end the meeting.
Ik stelde voor de vergadering te beëindigen.
to come to an end, to end, to end up, to expire, to conclude, to finish {ww.}
uitraken
verlopen
uitlopen
uitgaan 
ophouden
eindigen
aflopen 
to cease, to stop, to end, to quit, to abate {ww.}
stoppen 
ophouden
wijken
uitscheiden
aflaten
Let's quit.
Laat ons ophouden.
You must quit smoking.
Ge moet stoppen met roken.
to halt, to stop, to end, to hold, to obstruct, to stem, to stay, to stall, to arrest {ww.}
stoppen 
aanhouden 
stuiten
stilzetten
stilleggen
keren
You should stop drinking.
Je moet stoppen met drinken.
I couldn't stop Tom.
Ik kon Tom niet stoppen.
to end, to lift, to recall, to rescind, to revoke {ww.}
terugroepen
to stop, to discontinue, to end, to halt, to lift, to prorogue, to quell, to staunch, to abate {ww.}
stoppen 
staken
stelpen
stopzetten
opheffen
opbreken
afbreken 
I cannot stop the bleeding.
Ik kan het bloeden niet stelpen.
You must stop smoking.
Ge moet stoppen met roken.
ceaseless, constant, incessant, never-ending, perpetual, unceasing, unremitting {bn.}
eeuwig
eeuwigdurend
perpetueel
ceaseless, constant, incessant, never-ending, perpetual, unceasing, unremitting {bn.}
onbeperkt
onbegrensd
ongelimiteerd
onuitputtelijk
ceaseless, constant, incessant, never-ending, perpetual, unceasing, unremitting {bn.}
eindeloos
altijddurend
eeuwig
ceaseless, constant, incessant, never-ending, perpetual, unceasing, unremitting {bn.}
ongebroken
ceaseless, constant, incessant, never-ending, perpetual, unceasing, unremitting {bn.}
voortdurend
aanhoudend
gedurig
onophoudelijk
permanent


Gerelateerd aan never-ending

end - finish - terminate - conclude - come to an end - end up - expire - cease - stop - quit - abate - halt - hold - obstruct - stemlong - ceaseless - gift