Vertaling van paid

Inhoud:

Engels
Nederlands
paid {bn.}
betaald
voldaan
to pay {ww.}
salariëren
bezoldigen 

I paid
you paid
he/she/it paid

ik salarieerde
jij salarieerde
hij/zij/het salarieerde
» meer vervoegingen van salariëren

to pay {ww.}
dokken

I paid
you paid
he/she/it paid

ik dokte
jij dokte
hij/zij/het dokte
» meer vervoegingen van dokken

to pay, to ante up {ww.}
betalen 
dokken
storten
uitbetalen
uitkeren
voldoen

I paid
you paid
he/she/it paid

ik betaalde
jij betaalde
hij/zij/het betaalde
» meer vervoegingen van betalen

to pay {ww.}
dokken
lappen
neertellen
offeren
schokken
betalen
neerleggen
schuiven
uittellen

I paid
you paid
he/she/it paid

ik dokte
jij dokte
hij/zij/het dokte
» meer vervoegingen van dokken

to pay {ww.}
afbetalen
vereffenen
verrekenen
voldaan
voldoen
afdoen
afrekenen

I paid
you paid
he/she/it paid

ik betaalde af
jij betaalde af
hij/zij/het betaalde af
» meer vervoegingen van afbetalen

to pay {ww.}
salariëren

I paid
you paid
he/she/it paid

ik salarieerde
jij salarieerde
hij/zij/het salarieerde
» meer vervoegingen van salariëren

to pay {ww.}
opdraaien

I paid
you paid
he/she/it paid

ik draaide op
jij draaide op
hij/zij/het draaide op
» meer vervoegingen van opdraaien

to pay {ww.}
afbetalen

I paid
you paid
he/she/it paid

ik betaalde af
jij betaalde af
hij/zij/het betaalde af
» meer vervoegingen van afbetalen

to compensate, to make up, to pay, to pay off {ww.}
lonen
renderen

I paid
you paid
he/she/it paid

ik loonde
jij loonde
hij/zij/het loonde
» meer vervoegingen van lonen

to ante up, to pay, to pay up {ww.}
aanzuiveren

I paid
you paid
he/she/it paid

ik zuiverde aan
jij zuiverde aan
hij/zij/het zuiverde aan
» meer vervoegingen van aanzuiveren

to pay {ww.}
dokken

I paid
you paid
he/she/it paid

ik dokte
jij dokte
hij/zij/het dokte
» meer vervoegingen van dokken

to pay {ww.}
bijstorten

I paid
you paid
he/she/it paid

ik stortte bij
jij stortte bij
hij/zij/het stortte bij
» meer vervoegingen van bijstorten

to compensate, to make up, to pay, to pay off {ww.}
salariëren
bezoldigen

I paid
you paid
he/she/it paid

ik salarieerde
jij salarieerde
hij/zij/het salarieerde
» meer vervoegingen van salariëren

to pay {ww.}
betalen

I paid
you paid
he/she/it paid

ik betaalde
jij betaalde
hij/zij/het betaalde
» meer vervoegingen van betalen

They have to pay in advance.
Ze moeten vooraf betalen.
Can I pay a credit card?
Kan ik via creditcard betalen?
to bear, to pay, to yield {ww.}
betalen
verdienen

I paid
you paid
he/she/it paid

ik betaalde
jij betaalde
hij/zij/het betaalde
» meer vervoegingen van betalen

We always have to pay more.
We moeten altijd meer betalen.
I will pay for it by check.
Ik zal dat betalen met een cheque.
to compensate, to make up, to pay, to pay off {ww.}
bijleggen

I paid
you paid
he/she/it paid

ik legde bij
jij legde bij
hij/zij/het legde bij
» meer vervoegingen van bijleggen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He was paid 10,000 dollars.

Hij werd 10.000 dollar betaald.

I paid him five dollars.

Ik betaalde hem vijf dollar.

He paid 1,000 yen for this book.

Hij heeft 1000 yen betaald voor dit boek.

Every month I get paid 300,000 yen.

Ik heb een salaris van 300.000 yen per maand.

He paid with a credit card.

Hij betaalde met een creditcard.

I paid five dollars to him.

Ik betaalde hem vijf dollar.

I paid five dollars for this book.

Ik heb tien dollar betaald voor dit boek.

He paid at most ten thousand dollars.

Hij heeft maximum tienduizend dollar betaald.

No attention was paid to his warning.

Niemand schonk aandacht aan zijn waarschuwing.

I paid my son 5 dollars to wash my car.

Ik betaalde mijn zoon vijf dollar om mijn auto te wassen.

I've paid parking fines a number of times myself.

Ik heb zelf ook al een paar keer parkeerboetes betaald.

She doesn't get paid by the month, but by the day.

Ze wordt niet per maand betaald, maar per dag.

I will do that work on condition that I get paid for it.

Ik zal dat werk doen, op voorwaarde dat ik er voor betaald wordt.

The money that Chris has not paid back adds up to a large sum.

Het geld dat Chris nog niet heeft terugbetaald hoopt op tot een grote som.

Up to 1595, the potters paid 1 florin per wheel for mined clay.

Vóór 1595 betaalden de pottenbakkers voor gewonnen klei 1 florijn per wiel.


Gerelateerd aan paid

pay - ante up - compensate - make up - pay off - pay up - bear - yieldgive - pay - associate - aby - chip in - fill out - lie - transfer