Vertaling van patent

Inhoud:

Engels
Nederlands
to patent {ww.}
patenteren
octrooieren

I patent
you patent
we patent

ik patenteer
jij patenteert
wij patenteren
» meer vervoegingen van patenteren

patent {zn.}
patent
octrooi
to patent {ww.}
octrooieren

I patent
you patent
we patent

ik octrooieer
jij octrooieert
wij octrooieren
» meer vervoegingen van octrooieren

evident, obvious, clear, definite, demonstrable, patent, apparent {bn.}
apert
duidelijk 
evident
kennelijk 
klaarblijkelijk
uitgesproken
patent, patent of invention {zn.}
patent [o] (het ~)
octrooi [o] (het ~)
apparent, evident, manifest, patent, plain, unmistakable {bn.}
zichtbaar
visibel
apparent, evident, manifest, patent, plain, unmistakable {bn.}
apert
apparent, evident, manifest, patent, plain, unmistakable {bn.}
gepatenteerd
apparent, evident, manifest, patent, plain, unmistakable {bn.}
apparent
kennelijk
klaarblijkelijk
merkelijk
apparent, evident, manifest, patent, plain, unmistakable {bn.}
concreet
tastbaar