Vertaling van rising

Inhoud:

Engels
Nederlands
rising {bn.}
opklimmend
rising {bn.}
opgaand
to elevate, to exalt, to raise, to rise, to advance {ww.}
verhogen
to mount, to rise {ww.}
wassen 
rijzen
to get up, to rise {ww.}
opstaan
uit bed komen
I didn't want to get up early.
Ik wilde niet vroeg opstaan.
to ferment, to rise, to work {ww.}
werken 
gisten
fermenteren
Let's work.
Laat ons werken.
A man must work.
Een mens moet werken.
to get up, to rise, to stand, to stand up {ww.}
opstaan
gaan staan
to arise, to ascend, to get up, to go up, to rise {ww.}
opgaan
opkomen
opstaan
rijzen
stijgen
verrijzen
wassen 

I am rising

to augment, to grow, to increase, to rise {ww.}
groeien 
aangroeien 
stijgen
toenemen

I am rising

to resurrect, to rise {ww.}
opstaan
verrijzen

I am rising

insurrection, rebellion, revolt, rising, uprising {zn.}
opstand [m] (de ~)
insurrection, rebellion, revolt, rising, uprising {zn.}
volksoproer
insurrection, rebellion, revolt, rising, uprising {zn.}
revolte [v] (de ~)
rebellie [v] (de ~)
oproer [o] (het ~)

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Unemployment is rising.

De werkloosheid neemt toe.

The sun is rising already.

De zon gaat al op.

The sun is rising now.

De zon komt nu op.

I believe in early rising.

Ik vind vroeg opstaan belangrijk.

Early rising is good for the health.

Vroeg opstaan is goed voor de gezondheid.

In another bowl, mix the self rising flour with the bicarbonate of soda, the cinnamon and the nutmeg.

Mix in een ander kommetje het zelfrijzend bakmeel met het zuiveringszout, de kaneel en de nootmuskaat.


Gerelateerd aan rising

elevate - exalt - raise - rise - advance - mount - get up - ferment - work - stand - stand up - arise - ascend - go up - augmentopposition - insurrection