Vertaling van get up

Inhoud:

Engels
Nederlands
to get up, to rise {ww.}
opstaan
uit bed komen
I didn't want to get up early.
Ik wilde niet vroeg opstaan.
to get up, to rise, to stand, to stand up {ww.}
opstaan
gaan staan
to arise, to ascend, to get up, to go up, to rise {ww.}
opstaan
opgaan
opkomen
verrijzen
stijgen
rijzen
wassen 

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Please don't get up.

Alsjeblieft sta niet op.

When did you get up?

Hoe laat ben je opgestaan?

Tom doesn't get up early.

Tom staat niet vroeg op.

I usually get up late.

Meestal word ik laat wakker.

He does not get up early.

Hij staat niet vroeg op.

I always get up at six.

Ik sta altijd op om zes uur.

What time do you usually get up?

Hoe laat staat ge gewoonlijk op?

I usually get up at 8.

Ik sta meestal om acht uur op.

I usually get up at six.

Ik sta normaal op rond zes.

What time do you get up?

Om hoe laat sta je op?

I will get up early tomorrow.

Morgen sta ik vroeg op.

Do get up, it's very late.

Sta op. Het is al heel laat.

I usually get up at 6:00.

Ik sta gewoonlijk op om 6 uur.

I usually get up at eight o'clock.

Ik sta meestal om acht uur op.

I usually get up at eight.

Ik sta meestal om acht uur op.


Gerelateerd aan get up

rise - stand - stand up - arise - ascend - go up