Vertaling van get up

Inhoud:

Engels
Nederlands
to get up, to rise {ww.}
opstaan
uit bed komen
to get up, to rise, to stand, to stand up {ww.}
gaan staan
opstaan
to arise, to ascend, to get up, to go up, to rise {ww.}
opgaan
opkomen
opstaan
rijzen
stijgen
verrijzen
wassen 
to get up, to work up {ww.}
opwerken
to get up {ww.}
opstaan
to get up, to work up {ww.}
toewerken
to get up {ww.}
opstaan
rijzen
verheffen
oprijzen
verrijzen
I didn't want to get up early.
Ik wilde niet vroeg opstaan.
to attire, to deck out, to deck up, to dress up, to fancy up, to fig out, to fig up, to get up, to gussy up, to overdress, to prink, to rig out, to tog out, to tog up, to trick out, to trick up {ww.}
opdoffen
to bone, to bone up, to cram, to drum, to get up, to grind away, to mug up, to swot, to swot up {ww.}
klaarstomen
to bring up, to elevate, to get up, to lift, to raise {ww.}
verhogen
ophogen
to attire, to deck out, to deck up, to dress up, to fancy up, to fig out, to fig up, to get up, to gussy up, to overdress, to prink, to rig out, to tog out, to tog up, to trick out, to trick up {ww.}
uitdossen
toetakelen
to bone, to bone up, to cram, to drum, to get up, to grind away, to mug up, to swot, to swot up {ww.}
inproppen
to bring up, to elevate, to get up, to lift, to raise {ww.}
omhooghalen
ophalen
to bone, to bone up, to cram, to drum, to get up, to grind away, to mug up, to swot, to swot up {ww.}
blokken
pezen
vossen
hengsten
pompen
to bring up, to elevate, to get up, to lift, to raise {ww.}
oplaten
to bring up, to elevate, to get up, to lift, to raise {ww.}
tillen
opbeuren
opheffen
oplichten
opnemen
lichten
heffen
omhoogtillen
beuren
optillen
He's strong enough to lift that.
Hij is sterk genoeg om dat op te tillen.
He is so strong as to lift it.
Hij is sterk genoeg om dat op te tillen.
to attire, to deck out, to deck up, to dress up, to fancy up, to fig out, to fig up, to get up, to gussy up, to overdress, to prink, to rig out, to tog out, to tog up, to trick out, to trick up {ww.}
uitdossen
to bring up, to elevate, to get up, to lift, to raise {ww.}
opzetten
oprichten
to bring up, to elevate, to get up, to lift, to raise {ww.}
opspuiten

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Please don't get up.

Alsjeblieft sta niet op.

When did you get up?

Hoe laat ben je opgestaan?

Tom doesn't get up early.

Tom staat niet vroeg op.

I usually get up late.

Meestal word ik laat wakker.

He does not get up early.

Hij staat niet vroeg op.

I always get up at six.

Ik sta altijd op om zes uur.

What time do you usually get up?

Hoe laat staat ge gewoonlijk op?

I usually get up at 8.

Ik sta meestal om acht uur op.

I usually get up at six.

Ik sta normaal op rond zes.

What time do you get up?

Om hoe laat sta je op?

I will get up early tomorrow.

Morgen sta ik vroeg op.

Do get up, it's very late.

Sta op. Het is al heel laat.

I usually get up at 6:00.

Ik sta gewoonlijk op om 6 uur.

I usually get up at eight o'clock.

Ik sta meestal om acht uur op.

I usually get up at eight.

Ik sta meestal om acht uur op.