Vertaling van striking

Inhoud:

Engels
Nederlands
striking, prominent {bn.}
frappant
in het oog vallend
opvallend
treffend
striking {bn.}
sprekend
treffend
striking, accurate, apposite, appropriate, apt, pertinent {bn.}
geprononceerd
juist 
raak
snedig
treffend
imposing, impressive, striking, awe-inspiring, awful {bn.}
imponerend
indrukwekkend
to sound, to strike, to resound {ww.}
klinken
slaan
overgaan
kleppen
gaan 
Everyone can help ensure that sentences sound correct, and are correctly spelled.
Iedereen kan helpen verzekeren dat de zinnen goed klinken en juist gespeld zijn.
It is because light travels faster than sound that some people look brilliant before sounding stupid.
Dat sommige mensen er geniaal uitzien voordat ze dom klinken, komt doordat licht zich sneller voortplant dan geluid.
to find, to locate, to strike, to spot {ww.}
vinden 
bevinden 
treffen 
aantreffen 

I am striking

to strike {ww.}
strijken

I am striking

to affect, to influence, to impress, to move, to strike {ww.}
draaien
aandoen
aangrijpen 

I am striking

to affect, to influence, to impress, to move, to strike {ww.}
raken
treffen
aandoen
aangrijpen 

I am striking

to catch, to hit, to run across, to strike, to attain, to encounter, to find, to score, to run up against {ww.}
halen
inslaan
raken 
teisteren
treffen 

I am striking

to hit, to knock, to strike, to smack, to stub {ww.}
slaan
opvallen
kloppen 
klappen
I didn't mean to hit him.
Het was niet mijn bedoeling hem te slaan.
to percuss, to tap, to strike {ww.}
percuteren
kloppen 
to burn, to sear, to strike {ww.}
branden 
verbranden
The pastor said Tom's going to burn in hell.
De pastoor zei dat Tom in de hel zal branden.
With these eyes, I shall see mountains burn.
Met deze ogen zal ik bergen zien branden.
to bore, to broach, to sink, to strike, to tap {ww.}
aanboren
to beat, to hit, to strike, to wallop {ww.}
slaan
meppen
klappen
kloppen 
houwen
to affect, to influence, to impress, to move, to strike {ww.}
aandoen
aangrijpen 
inboezemen
to affect, to influence, to impress, to move, to strike {ww.}
aangrijpen 
treffen
aandoen
frapperen
to strike {ww.}
staken

I am strikingGerelateerd aan striking

prominent - accurate - apposite - appropriate - apt - pertinent - imposing - impressive - awe-inspiring - awful - sound - strike - resound - find - locateturn - cause - act upon - fill - jump