Vertaling van to explain

Inhoud:

Engels
Nederlands
to explain, to account for, to elucidate, to expound, to explicate, to give an accounting for {ww.}
uitleggen 
toelichten 
verklaren 
uiteenzetten 
beduiden

I explain
you explain
we explain

ik leg uit
jij legt uit
wij leggen uit
» meer vervoegingen van uitleggen

Neither can I explain it.
Ik kan het ook niet uitleggen.
I will explain it to him.
Ik zal het aan hem uitleggen.
to clarify, to explain, to make clear {ww.}
verhelderen
ophelderen
verduidelijken

I explain
you explain
we explain

ik helder op
jij heldert op
wij helderen op
» meer vervoegingen van ophelderen

to clarify, to explain, to account for, to construe, to account {ww.}
uitleggen 
verklaren 
verhelderen
duidelijk maken
beduiden

I explain
you explain
we explain

ik leg uit
jij legt uit
wij leggen uit
» meer vervoegingen van uitleggen

I don't know how to explain it.
Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen.
I can't explain the difference between those two.
Ik kan het verschil tussen die twee niet uitleggen.
to explain, to explicate {ww.}
uitleggen
expliqueren
expliceren

I explain
you explain
we explain

ik leg uit
jij legt uit
wij leggen uit
» meer vervoegingen van uitleggen

If you allow me to speak, I'll be able to explain everything.
Als je me laat spreken, dan kan ik alles uitleggen.
to explain, to explicate {ww.}
toelichten
aanscherpen
verhelderen
verduidelijken
verdietsen
preciseren
expliciteren

I explain
you explain
we explain

ik licht toe
jij licht toe
wij lichten toe
» meer vervoegingen van toelichten

Let me explain what I mean by deprivation.
Laat me toelichten wat ik onder onthouding versta.
to explain, to explicate {ww.}
ontvouwen

I explain
you explain
we explain

ik ontvouw
jij ontvouwt
wij ontvouwen
» meer vervoegingen van ontvouwenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I don't know how to explain it.

Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen.

It would take forever for me to explain everything.

Ik zou een eeuwigheid bezig zijn om alles uit te leggen.

He required her to explain how she spent money.

Hij vroeg haar uit te leggen hoe ze het geld had gebruikt.

If you allow me to speak, I'll be able to explain everything.

Als je me laat spreken, dan kan ik alles uitleggen.

Tom felt that he needed to explain why he was late.

Tom vond dat hij moest uitleggen waarom hij te laat was.

I'm so dumb... I'm trying to explain things to you that I don't understand myself.

Ik ben zo stom... Ik probeer je dingen uit te leggen die ik zelf niet begrijp.

It would take me too much time to explain to you why it's not going to work.

Het zou me te veel tijd kosten om je uit te leggen waarom dat niet gaat werken.


Gerelateerd aan to explain

explain - account for - elucidate - expound - explicate - give an accounting for - clarify - make clear - construe - accountinform - show - explain - dilate