Vertaling van wait for

Inhoud:

Engels
Nederlands
to wait, to expect, to await {ww.}
wachten
verwachten 
te wachten staan

I wait
you wait
we wait

ik wacht
jij wacht
wij wachten
» meer vervoegingen van wachten

The work can wait.
Het werk kan wachten.
I can only wait.
Ik kan alleen maar wachten.
to wait {ww.}
tafeldienen
to abide, to await, to bide, to stay for, to wait, to wait for {ww.}
afwachten 

I wait
you wait
we wait

ik wacht af
jij wacht af
wij wachten af
» meer vervoegingen van afwachten

All you can do is to wait.
Het enige wat je doen kan, is afwachten.
to wait {ww.}
wachten

I wait
you wait
we wait

ik wacht
jij wacht
wij wachten
» meer vervoegingen van wachten

to await, to expect, to look, to wait {ww.}
antichambreren

I wait
you wait
we wait

ik antichambreer
jij antichambreert
wij antichambreren
» meer vervoegingen van antichambreren

to hold back, to hold off, to wait {ww.}
wachten

I wait
you wait
we wait

ik wacht
jij wacht
wij wachten
» meer vervoegingen van wachten

Did Tom ask us to wait?
Vroeg Tom ons te wachten?
We have to wait for him.
We moeten op hem wachten.
to hold back, to hold off, to wait {ww.}
afwachten
beiden

I wait
you wait
we wait

ik wacht af
jij wacht af
wij wachten af
» meer vervoegingen van afwachten

to await, to expect, to look, to wait {ww.}
vlassen

I wait
you wait
we wait

ik vlas
jij vlast
wij vlassen
» meer vervoegingen van vlassen

to await, to expect, to look, to wait {ww.}
wachten
verwachten

I wait
you wait
we wait

ik wacht
jij wacht
wij wachten
» meer vervoegingen van wachten

How long will you have to wait?
Hoe lang moet je wachten?
to await, to expect, to look, to wait {ww.}
inwachten

I wait
you wait
we wait

ik wacht in
jij wacht in
wij wachten in
» meer vervoegingen van inwachten

to await, to expect, to look, to wait {ww.}
opwachten
verbeiden

I wait
you wait
we wait

ik wacht op
jij wacht op
wij wachten op
» meer vervoegingen van opwachten


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Should I wait for you here?

Zal ik hier op je wachten?

We have to wait for him.

We moeten op hem wachten.

I hope he will wait for me.

Ik hoop dat hij op me wacht.

We had to wait for him for ten minutes.

We moesten tien minuten op hem wachten.

I can't wait for the weekend to begin.

Ik kan niet wachten tot het weekend begint.

Should I wait for her to come back?

Zou ik wachten tot ze weer komt?

I don't know where to wait for her.

Ik weet niet waar ik op haar moet wachten.

I hope we don't have to wait for too long.

Ik hoop dat we niet al te lang hoeven wachten.

Wait for me. I'll be there in a minute or ten.

Wacht op mij. Ik ben er over een minuut of tien.

Tom asked Mary to wait for him in front of the library.

Tom vroeg aan Mary om voor hem te wachten voor de bibliotheek.

I want you to wait for me until I get through with work at 7.

Ik wil dat je op me wacht totdat ik klaar ben met mijn werk om zeven uur.

Why did he have to wait for you for so long?

Waarom moest hij zo lang op jou wachten?

They promise us the moon, but I suspect we can wait for the fulfillment of those promises till hell freezes over.

Ze beloven ons gouden bergen, maar ik heb zo het vermoeden dat we op de vervulling van die beloften kunnen wachten tot de dag dat Pasen en Pinksteren op één dag vallen.


Gerelateerd aan wait for

wait - expect - await - abide - bide - stay for - look - hold back - hold offbe - wait - come about - hanker - bank - hold back