Vertaling van wanting

Inhoud:

Engels
Nederlands
absent, missing, wanting {bn.}
absent
afwezig
ontbrekend
vermist
to want, to want to have {ww.}
willen 
willen hebben
We want complete sentences.
We willen volledige zinnen.
They want to become rich.
Zij willen rijk worden.
to desire, to wish, to want, to be anxious {ww.}
verlangen
wensen 
trek hebben in
verkiezen
begeren 
We all desire success.
We verlangen allemaal naar succes.
Don't confuse desire with love.
Verwar verlangen niet met liefde.
to need, to require, to want {ww.}
hoeven 
behoeven 
nodig hebben
toe zijn aan

I am wanting

to be willing to, to want, to wish {ww.}
willen 

I am wanting

deficient, lacking, wanting {bn.}
absent
afwezig
deficient, lacking, wanting {bn.}
arm
to need, to require, to want {ww.}
nodig
benodigd
We require your help.
Wij hebben uw hulp nodig.
I don't need anyone.
Ik heb niemand nodig.
to desire, to want {ww.}
spinzen
azen
to need, to require, to want {ww.}
hoeven
behoeven
She need not have come to the meeting.
Ze had niet naar de vergadering hoeven komen.
to want {ww.}
derven
ontberen
to desire, to want {ww.}
willen
moeten
motten
I suppose that behind each thing we have to do, there's something we want to do...
Ik vermoed, dat achter alles wat we doen moeten, wel iets zit, wat we doen willen...
You want to drink tea or coffee?
Willen jullie thee of koffie?
to need, to require, to want {ww.}
nodig
verlegen
benodigd
onthand
Do you require our help?
Heb je onze hulp nodig?
Children need loving.
Kinderen hebben liefde nodig.
to want {ww.}
disfunctioneren
mankeren
schelen

I am wanting


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Not wanting is the same as having.

Niet willen is hetzelfde als hebben.

Wanting to build a snowman, the children eagerly awaited the first snow.

De kinderen wachten gretig op de eerste sneeuw om een sneeuwman te maken.


Gerelateerd aan wanting

absent - missing - want - want to have - desire - wish - be anxious - need - require - be willing to - deficient - lackinghanker - miss - experience - function