Vertaling van function

Inhoud:

Engels
Nederlands
function, job, office, post, capacity, position {zn.}
ambt  [o]
baan  [v]
betrekking  [v]
werkkring [m]
plaats  [v]
functie
to function, to operate, to run, to work, to perform, to act {ww.}
werken 
het doen
in zijn werk gaan
functioneren 
Let's work.
Laat ons werken.
A man must work.
Een mens moet werken.
function {zn.}
functie  [v]
function, map, mapping, mathematical function, single-valued function {zn.}
kartering
function, office, part, role {zn.}
toneelrol
to function, to go, to operate, to run, to work {ww.}
lopen
function, office, part, role {zn.}
kwaliteit
function, purpose, role, use {zn.}
functie [v] (de ~)
rol [m] (de ~)
to function, to serve {ww.}
functioneren
function, map, mapping, mathematical function, single-valued function {zn.}
functie [v] (de ~)
to function, to go, to operate, to run, to work {ww.}
lopen
draaien
to function, to officiate {ww.}
celebreren
function, procedure, routine, subprogram, subroutine {zn.}
subroutine
function, procedure, routine, subprogram, subroutine {zn.}
routine
to function, to go, to operate, to run, to work {ww.}
werken
functioneren
Go ahead with your work.
Ga door met werken!
I couldn't go to work because I was sick.
Ik kon niet gaan werken want ik was ziek.
to function, to serve {ww.}
figureren
dienen
fungeren
to function, to serve {ww.}
dienen
strekken
affair, function, occasion, social function, social occasion {zn.}
gebeurtenis [v] (de ~)
moment [o] (het ~)
evenement [o] (het ~)
gebeuren [o] (het ~)
happening [m] (de ~)
The royal wedding was a magnificent occasion.
De koninklijke bruiloft was een prachtige gebeurtenis.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The engine doesn't function properly.

De motor werkt niet goed.

The motor does not function properly.

De motor werkt niet goed.

The function has no side effects.

De functie heeft geen neveneffecten.

Er, Sir? What's written on the blackboard isn't an exponential function but a trigonometric one ...

Eh, meneer... Wat op het bord staat, is geen exponentiële functie, maar een goniometrische...