Vertaling van function

Inhoud:

Engels
Nederlands
function {zn.}
functie  [v]
function, job, office, post, capacity, position {zn.}
ambt  [o]
baan  [v]
betrekking  [v]
werkkring [m]
plaats  [v]
functie
to function, to operate, to run, to work, to perform, to act {ww.}
functioneren 
het doen
in zijn werk gaan
werken 
function, map, mapping, mathematical function, single-valued function {zn.}
functie [v] (de ~)
function, office, part, role {zn.}
kwaliteit
function, purpose, role, use {zn.}
functie [v] (de ~)
rol [m] (de ~)
to function, to serve {ww.}
functioneren
function, map, mapping, mathematical function, single-valued function {zn.}
kartering
to function, to go, to operate, to run, to work {ww.}
lopen
draaien
function, office, part, role {zn.}
toneelrol
to function, to officiate {ww.}
celebreren
to function, to go, to operate, to run, to work {ww.}
lopen
He couldn't run very fast.
Hij kon niet heel snel lopen.
My brother can run very fast.
Mijn broer kan zeer snel lopen.
function, procedure, routine, subprogram, subroutine {zn.}
routine
to function, to go, to operate, to run, to work {ww.}
werken
functioneren
Go ahead with your work.
Ga door met werken!
Let's work.
Laat ons werken.
to function, to serve {ww.}
figureren
dienen
fungeren
function, procedure, routine, subprogram, subroutine {zn.}
subroutine
to function, to serve {ww.}
dienen
strekken
affair, function, occasion, social function, social occasion {zn.}
gebeurtenis [v] (de ~)
moment [o] (het ~)
evenement [o] (het ~)
gebeuren [o] (het ~)
happening [m] (de ~)
The royal wedding was a magnificent occasion.
De koninklijke bruiloft was een prachtige gebeurtenis.


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The engine doesn't function properly.

De motor werkt niet goed.

The motor does not function properly.

De motor werkt niet goed.

The function has no side effects.

De functie heeft geen neveneffecten.

Er, Sir? What's written on the blackboard isn't an exponential function but a trigonometric one ...

Eh, meneer... Wat op het bord staat, is geen exponentiële functie, maar een goniometrische...