Vertaling van acht

Inhoud:

Nederlands
Engels
acht {telw.}
eight
acht [v], aandacht [v], attentie [v], oplettendheid [v] {zn.}
attention 
heed
advertency
advertence
acuity
Je tuin heeft wat aandacht nodig.
Your garden needs some attention.
Niemand schonk aandacht aan zijn waarschuwing.
No attention was paid to his warning.
achten, achting hebben voor, achting toedragen, hoogachten {ww.}
to appreciate 
to think highly of
to value 
to prize 
to think well of
to esteem

ik acht
jij acht
hij/zij/het acht

I appreciate
you appreciate
he/she/it appreciates
» meer vervoegingen van to appreciate

achten, geloven, van mening zijn, vinden {ww.}
to think 
to see 
to reckon
to hold 
to feel 
to account 
to opine
to deem

ik acht
jij acht
hij/zij/het acht

I think
you think
he/she/it thinks
» meer vervoegingen van to think

Eerst zien, dan geloven.
To see is to believe.
Wij vinden Venetië een fascinerende stad.
We think Venice a fascinating city.
oplettendheid [v] (de ~), alertheid, acht [m] (de ~) {zn.}
assiduousness
concentration
assiduity
oordelen, schatten, zien, achten, beschouwen, bevinden, houden, aanmerken {ww.}
to see
to view
to regard
to reckon
to consider

ik acht
jij acht
hij/zij/het acht

I see
you see
he/she/it sees
» meer vervoegingen van to see

Laten we eens zien wie het het langst uit kan houden.
Let's see who can hold out the longest.
Laat zien.
Let me see.
hoogachten, hoogschatten, achten, ophebben {ww.}
to value
to respect
to prise
to prize
to esteem

ik acht
jij acht
hij/zij/het acht

I value
you value
he/she/it values
» meer vervoegingen van to value

achten, letten {ww.}
to look after

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Zij is acht.

She is eight.

Hij is acht.

He is eight.

Vijf plus drie is acht.

Five plus three is eight.

Ze is acht maanden zwanger.

She is eight months pregnant.

Het was acht meter lang.

It was eight metres long.

Vijf plus drie is acht.

Five and three is eight.

Ik sta meestal om acht uur op.

I usually get up at 8.

Ik heb acht broers en zussen.

I have eight brothers and sisters.

Het gebeurde tussen acht en tien uur.

It happened between eight and ten.

Ik sta meestal om acht uur op.

I usually get up at eight o'clock.

Hij werkt acht uur per dag.

He works eight hours every day.

Ik sta meestal om acht uur op.

I usually get up at eight.

Onze school begint om acht uur.

Our school begins at eight.

Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien.

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.

Het computersysteem wordt om acht uur 's avonds automatisch uitgeschakeld.

The computer system shuts down automatically at 8pm.