Vertaling van erkend

Inhoud:

Nederlands
Engels
erkend {bn.}
authorised
authorized
aanvaard, erkend, gangbaar, geaccepteerd {bn.}
accepted 
erkennen, agnosceren, honoreren {ww.}
to concede
to avow 
to admit 
to recognize 
to acknowledge 

ik heb erkend
jij hebt erkend
hij/zij/het heeft erkend

I have conceded
you have conceded
he/she/it has conceded
» meer vervoegingen van to concede

We erkennen je recht op dit onroerend goed.
We concede your right to this property.
terugvinden, agnosceren, erkennen, honoreren {ww.}
to concede
to avow 
to admit 
to recognize 
to acknowledge 

ik heb erkend
jij hebt erkend
hij/zij/het heeft erkend

I have conceded
you have conceded
he/she/it has conceded
» meer vervoegingen van to concede

erkennen, agnosceren, honoreren {ww.}
to concede
to avow 
to admit 
to recognize 
to acknowledge 

ik heb erkend
jij hebt erkend
hij/zij/het heeft erkend

I have conceded
you have conceded
he/she/it has conceded
» meer vervoegingen van to concede

bekrachtigen, bevestigen, erkennen, staven, vormen {ww.}
to uphold
to establish 
to affirm 
to acknowledge 
to corroborate 
to confirm 

ik heb erkend
jij hebt erkend
hij/zij/het heeft erkend

I have upheld
you have upheld
he/she/it has upheld
» meer vervoegingen van to uphold

bekennen, biechten, erkennen, toegeven {ww.}
to admit 
to concede
to avow 
to acknowledge 
to profess 
to confess 

ik heb erkend
jij hebt erkend
hij/zij/het heeft erkend

I have admitted
you have admitted
he/she/it has admitted
» meer vervoegingen van to admit

Ik moet toegeven dat ik een beetje medelijden met mezelf begon te krijgen.
I have to admit I was starting to feel a little sorry for myself.
Het gaat hem niet best af, maar je moet toch toegeven dat hij zijn best doet.
He's not doing a very good job. All the same, you've got to admit that he's doing his best.
erkennen, herkennen, onderkennen {ww.}
to recognize 

ik heb erkend
jij hebt erkend
hij/zij/het heeft erkend

I have recognized
you have recognized
he/she/it has recognized
» meer vervoegingen van to recognize

Als ik Anca zou zien, zou ik haar waarschijnlijk niet herkennen.
If I saw Anca, I would probably not recognize her.
onomstreden, onaangevochten, onaantastbaar, onbestreden, onbetwist, erkend {bn.}
noncontroversial
uncontroversial

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Hij heeft zijn fout erkend.

He owned up to his fault.

Hij heeft zijn fout erkend.

He acknowledged his mistake.