Vertaling van aanvaard

Inhoud:

Nederlands
Engels
aanvaard, erkend, gangbaar, geaccepteerd {bn.}
accepted 
geaccepteerd, aanvaard {bn.}
u
belasten, verplichten, aannemen, aanvaarden, opnemen {ww.}
to take over
to assume
to take on
to adopt

ik aanvaard

I assume
» meer vervoegingen van to assume

pikken, vreten, aanvaarden, accepteren, nemen, slikken {ww.}
to accept
to swallow
to live with

ik aanvaard

I accept
» meer vervoegingen van to accept

We accepteren cheques.
We accept checks.
Ik zal zijn verzoek accepteren.
I will accept his request.
aannemen, aanvaarden, accepteren {ww.}
to accept
to take
to have

ik aanvaard

I accept
» meer vervoegingen van to accept

Ik kan deze theorie niet aanvaarden.
I can't accept this theory.
Ik had geen andere keuze dan de offerte te accepteren.
I had no choice but to accept the offer.
aanvaarden {ww.}
to take over
to assume
to take on
to adopt

ik aanvaard

I assume
» meer vervoegingen van to assume


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Goed. Ik aanvaard je aanbod.

All right. I'll accept your offer.

Ik ben zeer blij dat je dat plan aanvaard hebt.

I am very happy that you have agreed to that plan.

Ik heb een geschenk aanvaard van zijn zuster.

I accepted a present from his sister.

Indien Tom niet zo onzeker was geweest, zou hij waarschijnlijk Mary's liefde hebben aanvaard.

If Tom hadn't been so insecure, he could probably have accepted Mary's love.


Gerelateerd aan aanvaard

erkend - gangbaar - geaccepteerd - belasten - verplichten - aannemen - aanvaarden - opnemen - pikken - vreten - accepteren - nemen - slikkencourant - handelen - laten - ontvangen - ondernemen