Vertaling van gaan door

Inhoud:

Nederlands
Engels
afleggen, aflopen, doorgaan, gaan door {ww.}
to pass through
to cover
to go through

wij gaan door
jullie gaan door
zij gaan door

we cover
you cover
they cover
» meer vervoegingen van to cover

doorgaan, verdergaan {ww.}
to pass on
gelden, heten, doorgaan, zich aanstellen {ww.}
to sham
to dissemble
to pretend
to affect
to feign
to put on airs
to pose
to attitudinize

wij gaan door
jullie gaan door
zij gaan door

we dissemble
you dissemble
they dissemble
» meer vervoegingen van to dissemble

doorgaan, verder gaan met, vervolgen, voortgaan, voortzetten {ww.}
to sustain 
to maintain 
to go on
to proceed with
to continue 

wij gaan door
jullie gaan door
zij gaan door

we sustain
you sustain
they sustain
» meer vervoegingen van to sustain

doorgaan {ww.}
to transit
to pass through
to pass across
to pass over
to move through

wij gaan door
jullie gaan door
zij gaan door

we transit
you transit
they transit
» meer vervoegingen van to transit

continueren, voortduren, aanhouden, duren, lopen, doorgaan, doorlopen {ww.}
to continue

wij gaan door
jullie gaan door
zij gaan door

we continue
you continue
they continue
» meer vervoegingen van to continue

voortgaan, blijven, doorgaan, overgaan {ww.}
to continue
to uphold
to preserve
to carry on
to bear on

wij gaan door
jullie gaan door
zij gaan door

we continue
you continue
they continue
» meer vervoegingen van to continue

Je moet blijven trainen.
You must continue to train.
doorgaan {ww.}
to pass off
to take place
to occur
to pass
to happen
to hap
to go on
to fall out
to come about

wij gaan door
jullie gaan door
zij gaan door

we occur
you occur
they occur
» meer vervoegingen van to occur