Vertaling van geduld

Inhoud:

Nederlands
Engels
geduld [o], lijdzaamheid [v] {zn.}
patience
Geduld is een schone zaak.
Patience is a virtue.
Bedankt voor je geduld.
Thank you for your patience.
geduld [o] (het ~) {zn.}
patience
forbearance
longanimity
Mijn geduld raakt op.
My patience has come to the breaking point.
Onderwijzen vraagt veel geduld.
Teaching asks for a lot of patience.
aanzien, dulden, toelaten, tolereren, velen, verdragen, pikken {ww.}
to tolerate 
to brook 
to stand 
to put up with
to endure
to condone
to abide 
to stomach

ik heb geduld
jij hebt geduld
hij/zij/het heeft geduld

I have tolerated
you have tolerated
he/she/it has tolerated
» meer vervoegingen van to tolerate

Ik kan dit geluid niet langer tolereren.
I can't tolerate this noise any longer.
doorstaan, dulden, harden, uithouden, uitstaan, verdragen {ww.}
to stand 
to bear 
to cope
to abide 
to endure
to withstand 

ik heb geduld
jij hebt geduld
hij/zij/het heeft geduld

I have stood
you have stood
he/she/it has stood
» meer vervoegingen van to stand

Ik kan het niet meer uithouden.
I cannot stand this anymore.
Ik kan de pijn niet meer uitstaan.
I cannot bear the pain any more.
dulden, tolereren, laten, toelaten {ww.}
to let
to allow
to permit

ik heb geduld
jij hebt geduld
hij/zij/het heeft geduld

I have let
you have let
he/she/it has let
» meer vervoegingen van to let

Leven en laten leven.
Live and let live.
Gelieve mij door te laten.
Let me pass, please.
dulden, gedogen, harden, velen, verduren, dragen, verdragen, incasseren {ww.}
to bear
to support
to stand
to stomach
to brook
to abide
to digest
to stick out
to endure
to suffer
to put up
to tolerate

ik heb geduld
jij hebt geduld
hij/zij/het heeft geduld

I have borne; born
you have borne; born
he/she/it has borne; born
» meer vervoegingen van to bear

Je onderzoek zal zeker vruchten dragen.
Your research will surely bear fruit.

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Mijn geduld raakt op.

My patience has come to the breaking point.

Bedankt voor je geduld.

Thank you for your patience.

Onderwijzen vraagt veel geduld.

Teaching asks for a lot of patience.

Geduld is een schone zaak.

Patience is a virtue.

Tracht geduld op te brengen met anderen.

Try to be patient with others.

Hij was het geduld in persoon.

He was patience itself.

Je hebt zo weinig geduld met me.

You're so impatient with me.

Met een beetje meer geduld zou je deze puzzel opgelost kunnen hebben.

You could have solved this puzzle with a little more patience.


Gerelateerd aan geduld

lijdzaamheid - aanzien - dulden - toelaten - tolereren - velen - verdragen - pikken - doorstaan - harden - uithouden - uitstaan - laten - gedogen - verdurengemak - toestaan - dulden