Vertaling van grond

Inhoud:

Nederlands
Engels
bodem [m], achtergrond [m], grond [m], ondergrond {zn.}
ground 
bottom 
foundation 
Als je goed kijkt dan zie je dat de doos een valse bodem heeft.
If you look carefully, you'll see that the box has a false bottom.
Er is nog wat wijn op de bodem van het glas.
There is a little wine left in the bottom of the glass.
aarde [v], aardrijk [o], bodem [m], grond [m], land [o], aardbodem {zn.}
earth 
ground 
land 
soil
De aarde bestaat uit zee and land.
The earth is made up of sea and land.
De aarde is rond.
The earth is round.
basis, grond [m], grondslag, grondvlak {zn.}
ground 
stem 
platform
footing
basis
base 
De plank vroor aan de grond vast.
The plank froze to the ground.
De oude man viel op de grond.
The old man fell down on the ground.
grond [m] (de ~) {zn.}
floor
Op de vierde verdieping is er geen warm water, maar op de begane grond wel.
There's no hot water on the fifth floor, but there is on the ground floor.
Op de vierde verdieping is er geen warm water, maar op de begane grond wel.
There's no hot water on the fourth floor, but there is on the ground floor.
grond [m] (de ~), aarde [m] (de ~) {zn.}
ground
land
soil
Een van de appels viel op de grond.
One of the apples fell to the ground.
Het papieren vliegtuig gleed langzaam naar de grond.
The paper aeroplane slowly glided(?) to the ground
aarde [v], bodem [m], fond [o], grond [m], ondergrond, voedingsbodem {zn.}
earth 
ground 
soil
Marsmannetjes hebben de aarde veroverd.
Martians have taken over the earth.
Voelde je de aarde bewegen?
Did you feel the earth move?
baseren, gronden {ww.}
to base 

ik grond

I base
» meer vervoegingen van to base

fundament [o] (het ~), grond [m] (de ~), hoeksteen, initia, pijler, basis [v] (de ~), voet [m] (de ~), substantie [v] (de ~), grondslag [m] (de ~), ondergrond [m] (de ~) {zn.}
groundwork
fundament
foundation
cornerstone
basis
base
kern [m] (de ~), essentialia, essentie [v] (de ~), grond, hoofdpunt [o] (het ~), hoofdzaak [m] (de ~), hypostase, kernpunt, kwintessens [m] (de ~), zwaartepunt [o] (het ~), wezen [o] (het ~), primaat [o] (het ~), substantie [v] (de ~) {zn.}
sum
pith
substance
nitty-gritty
nub
marrow
meat
inwardness
kernel
heart
heart and soul
gist
essence
core
centre
center
motief [o] (het ~), beweeggrond, beweegreden [m] (de ~), considerans, drijfveer [m] (de ~), grond, overweging [v] (de ~), ratio [v] (de ~), afweging [v] (de ~), motivatie [v] (de ~), consideratie [v] (de ~) {zn.}
ground
reason
aardbodem [m] (de ~), aarde [m] (de ~), bodem [m] (de ~), grond [m] (de ~) {zn.}
dry land
earth
ground
land
solid ground
terra firma
beargumenteren, argumenteren, onderbouwen, baseren, gronden, funderen {ww.}
to argue
to reason

ik grond

I argue
» meer vervoegingen van to argue

gronden {ww.}
to ground
to prime
to undercoat

ik grond

I ground
» meer vervoegingen van to groundVoorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

De plank vroor aan de grond vast.

The plank froze to the ground.

De oude man viel op de grond.

The old man fell down on the ground.

Ze parkeerde haar auto op een onbebouwd stuk grond.

She parked her car in a vacant lot.

Deze huizen werden tot de grond platgebrand door de vijand.

These houses were burnt down to the ground by the enemy.

Er zit een grond van waarheid in wat hij zegt.

There is a certain amount of truth in what he's saying.

Ze lag neer op de grond en begon te lezen.

She lay down on the floor and started reading.

In Singapore is op de grond spuwen een misdaad.

In Singapore, it is a crime to spit on the ground.

Een van de appels viel op de grond.

One of the apples fell to the ground.

Het papieren vliegtuig gleed langzaam naar de grond.

The paper aeroplane slowly glided(?) to the ground

Op de vierde verdieping is er geen warm water, maar op de begane grond wel.

There's no hot water on the fifth floor, but there is on the ground floor.

In maart is de grond nog te koud om iets in de tuin te planten.

In March, the ground is still too cold to plant anything in the garden.

Op de vierde verdieping is er geen warm water, maar op de begane grond wel.

There's no hot water on the fourth floor, but there is on the ground floor.