Vertaling van gronden

Inhoud:

Nederlands
Engels
baseren, gronden {ww.}
to base 

wij gronden
jullie gronden
zij gronden

we base
you base
they base
» meer vervoegingen van to base

gronden {ww.}
to prime
to undercoat
to ground

wij gronden
jullie gronden
zij gronden

we prime
you prime
they prime
» meer vervoegingen van to prime

bodem [m], achtergrond [m], grond (mv. gronden) [m], ondergrond {zn.}
ground 
bottom 
foundation 
Als je goed kijkt dan zie je dat de doos een valse bodem heeft.
If you look carefully, you'll see that the box has a false bottom.
Er is nog wat wijn op de bodem van het glas.
There is a little wine left in the bottom of the glass.
aarde [v], aardrijk [o], bodem [m], grond (mv. gronden) [m], land [o], aardbodem {zn.}
earth 
land 
ground 
soil
basis, grond (mv. gronden) [m], grondslag, grondvlak {zn.}
base 
basis
footing
ground 
platform
stem 
aarde [v], bodem [m], fond [o], grond (mv. gronden) [m], ondergrond, voedingsbodem {zn.}
ground 
soil
earth 
beargumenteren, argumenteren, onderbouwen, baseren, gronden, funderen {ww.}
to reason
to argue

wij gronden
jullie gronden
zij gronden

we reason
you reason
they reason
» meer vervoegingen van to reason

fundament [o] (het ~), grond [m] (de ~), hoeksteen, initia, pijler, basis [v] (de ~), voet [m] (de ~), substantie [v] (de ~), grondslag [m] (de ~), ondergrond [m] (de ~) {zn.}
groundwork
fundament
foundation
cornerstone
basis
base
grond [m] (de ~) {zn.}
floor
Op de vierde verdieping is er geen warm water, maar op de begane grond wel.
There's no hot water on the fifth floor, but there is on the ground floor.
Op de vierde verdieping is er geen warm water, maar op de begane grond wel.
There's no hot water on the fourth floor, but there is on the ground floor.
grond [m] (de ~), aarde [m] (de ~) {zn.}
ground
land
soil
De aarde bestaat uit zee and land.
The earth is made up of sea and land.
De plank vroor aan de grond vast.
The plank froze to the ground.
aardbodem [m] (de ~), aarde [m] (de ~), bodem [m] (de ~), grond [m] (de ~) {zn.}
earth
ground
land
terra firma
solid ground
dry land
De aarde is rond.
The earth is round.
Marsmannetjes hebben de aarde veroverd.
Martians have taken over the earth.
kern [m] (de ~), essentialia, essentie [v] (de ~), grond (mv. gronden), hoofdpunt [o] (het ~), hoofdzaak [m] (de ~), hypostase, kernpunt, kwintessens [m] (de ~), zwaartepunt [o] (het ~), wezen [o] (het ~), primaat [o] (het ~), substantie [v] (de ~) {zn.}
center
centre
core
essence
gist
heart
heart and soul
inwardness
kernel
marrow
meat
nitty-gritty
nub
pith
substance
sum
motief [o] (het ~), beweeggrond, beweegreden [m] (de ~), considerans, drijfveer [m] (de ~), grond (mv. gronden), overweging [v] (de ~), ratio [v] (de ~), afweging [v] (de ~), motivatie [v] (de ~), consideratie [v] (de ~) {zn.}
ground
reason