Vertaling van houden van

Inhoud:

Nederlands
Engels
houden, bijhouden, vasthouden {ww.}
to hang onto
to hold 
to retain 
to keep 
to maintain 
to have

wij houden bij
jullie houden bij
zij houden bij

we hold
you hold
they hold
» meer vervoegingen van to hold

beminnen, houden van, liefhebben {ww.}
to love 
to cherish 
Ik kan liefhebben.
I can love.
Beminnen en bemind worden is het grootste geluk.
To love and to be loved is the greatest happiness.
hechten aan, houden van, mogen, waarderen {ww.}
to like 
to love 
to enjoy 
to appreciate 
to have a high regard for
to think well of
to prize 
to think highly of
to fancy 
Mensen houden van vrijheid.
People love freedom.
Wij houden van onze kinderen.
We love our children.
bijeenhouden {ww.}
to hold together

wij houden bijeen

boekhouden {ww.}
to keep account

wij houden boek

bewandelen, bijhouden, volgen, voortvloeien, opvolgen {ww.}
to follow 
to come after
to succeed
to trail 
to abide by
to abide 

wij houden bij
jullie houden bij
zij houden bij

we follow
you follow
they follow
» meer vervoegingen van to follow

afhouden, weghouden {ww.}
to keep at a distance
to keep at bay

wij houden af

aanhouden, keren, stilleggen, stilzetten, stoppen, stuiten {ww.}
to halt
to stop 
to end 
to hold 
to obstruct
to stem 
to stay 
to stall
to arrest

wij houden aan
jullie houden aan
zij houden aan

we halt
you halt
they halt
» meer vervoegingen van to halt

aanhouden, arresteren, inrekenen, in verzekerde bewaring nemen {ww.}
to arrest
to apprehend
to detain 
to nick

wij houden aan
jullie houden aan
zij houden aan

we arrest
you arrest
they arrest
» meer vervoegingen van to arrest

aanhouden, blijven {ww.}
to keep 
to hold
to maintain

wij houden aan
jullie houden aan
zij houden aan

we keep
you keep
they keep
» meer vervoegingen van to keep

boekhouden {ww.}
to keep account

wij houden boek

bijhouden, bijwerken {ww.}
to update

wij houden bij

achterhouden, stilhouden, stilzwijgend voorbijgaan aan, verzwijgen {ww.}
to withhold

wij houden achter
jullie houden achter
zij houden achter

we withhold
you withhold
they withhold
» meer vervoegingen van to withhold

aanhouden, uitstellen, verdagen, verschuiven {ww.}
to postpone 
to put off
to shelve
to procrastinate 
to defer
to adjourn 
to delay 

wij houden aan
jullie houden aan
zij houden aan

we postpone
you postpone
they postpone
» meer vervoegingen van to postpone

Ik zal mijn reis naar Schotland uitstellen tot het warmer is.
I will postpone my trip to Scotland until it is warmer.
aanhouden, blijven aandringen {ww.}
to persist
to pursue one's point
to persevere
achterhouden {ww.}
to keep back
to withhold
to hold back

wij houden achter
jullie houden achter
zij houden achter

we withhold
you withhold
they withhold
» meer vervoegingen van to withhold

afhouden, onthouden, onttrekken, weghouden {ww.}
to withhold
to prevent 
to stop 
to keep 
to inhibit 
to detain 
to restrain
to abstract

wij houden af
jullie houden af
zij houden af

we withhold
you withhold
they withhold
» meer vervoegingen van to withhold

aanhouden, beklijven, duren, standhouden, voortduren {ww.}
to last 
to wear 
to persist
to keep on
to endure
to continue 

wij houden aan
jullie houden aan
zij houden aan

we last
you last
they last
» meer vervoegingen van to last

Je weet nooit hoelang deze vergaderingen zullen duren.
You can never tell how long these meetings will last.
aanhouden {ww.}
to hold 
to last 
to continue 

wij houden aan
jullie houden aan
zij houden aan

we hold
you hold
they hold
» meer vervoegingen van to hold

aanhouden, behouden, bewaren, handhaven, blijven {ww.}
to keep 
to hold
to maintain

wij houden aan
jullie houden aan
zij houden aan

we keep
you keep
they keep
» meer vervoegingen van to keep


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Konijnen houden van wortels.

Rabbits like to eat carrots.

Mensen houden van vrijheid.

People love freedom.

Wij houden van onze kinderen.

We love our children.

Vrouwen houden van kleurrijke paraplu's.

Women like colorful umbrellas.

Ze houden van dat lied.

They love that song.

Wij houden van voetbal spelen.

We like playing soccer.

Ouders houden van hun kinderen.

Parents love their children.

Niet alle kinderen houden van appels.

Not all children like apples.

Sommige mensen houden van sport, andere niet.

Some people like sports, and others don't.

Al mijn vrienden houden van voetbal.

All of my friends like soccer.

Sommige mensen houden van honkbal, anderen van voetbal.

Some people like baseball, others like soccer.

Onze kinderen houden van houden, maar ik hou meer van katten.

Our children like dogs, but I prefer cats.

Sommige mensen houden van klassieke muziek, terwijl anderen van populaire muziek houden.

Some people like classical music, while others like popular music.

Vrouwen houden van mannen zoals ze van koffie houden: sterk en vurig om hen de hele nacht wakker te houden.

Women like men the way they like their coffee: strong, hot and keeps them awake all night long.

Omdat we van jullie houden, zijn we Tatoeba aan het updaten om jullie een betere gebruikerservaring te geven. Zien jullie wel? We houden van jullie, hè?

Because we love you, we are updating Tatoeba to bring you a better user experience. See? We love you huh?