Vertaling van kleur

Inhoud:

Nederlands
Engels
kleur {zn.}
colour 
dye
Welke kleur heeft de auto die ze zelf gekocht heeft?
What colour is the car which she bought for herself?
Welke kleur heeft de auto die ze voor zichzelf gekocht heeft?
What colour is the car she bought herself?
embleem [o], kleur, zinnebeeld {zn.}
suit 
logo
symbol 
emblem
kleur [m] (de ~), kleurtje [o] (het ~) {zn.}
color
colour
colouring
coloring
Mijn favoriete kleur is rood.
My favorite color is red.
Vind je dit een mooie kleur?
Do you like this color?
kleur {zn.}
suit
blos [m], kleur, rood {zn.}
red 
Alle appels zijn rood.
All apples are red.
Haar wangen waren rood.
Her cheeks were red.
kleur, gelaatskleur [m] (de ~), teint [m] (de/het ~), kleurtje [o] (het ~) {zn.}
skin color
skin colour
complexion
kleuren, schilderen, verven {ww.}
to paint 
to colour 

ik kleur

I paint
» meer vervoegingen van to paint

We lieten Tom de muren schilderen.
We had Tom paint the wall.
Ik liet hem mijn huis schilderen.
I had him paint my house.
kleuren {ww.}
to colour 

ik kleur

kleuren, verven {ww.}
to colour 
to paint 
to stain 

ik kleur

I paint
» meer vervoegingen van to paint

blozen, kleuren, rood worden {ww.}
to blush 

ik kleur

I blush
» meer vervoegingen van to blush

mensenras, ras [o] (het ~), kleur {zn.}
race
tinten, kleuren {ww.}
to color
to color in
to colorise
to colorize
to colour
to colour in
to colourise
to colourize

ik kleur

I color
» meer vervoegingen van to color

kleuren {ww.}
to fit
to match

ik kleur

kleuren {ww.}
to color
to color in
to colorise
to colorize
to colour
to colour in
to colourise
to colourize

ik kleur

I color
» meer vervoegingen van to color

overdrijven, hyperboliseren, oppijpen, overtrekken, opkloppen, opblazen, kleuren {ww.}
to amplify
to exaggerate
to hyperbolise
to hyperbolize
to magnify
to overdraw
to overstate

ik kleur

I amplify
» meer vervoegingen van to amplify

blozen, kleuren {ww.}
to blush
to crimson
to flush
to redden

ik kleur

I blush
» meer vervoegingen van to blush


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Mijn favoriete kleur is rood.

My favorite color is red.

Vind je dit een mooie kleur?

Do you like this color?

Alle kleur trok weg uit zijn gezicht.

All the color drained away from his face.

De blaadjes zijn begonnen van kleur te veranderen.

The leaves have begun to change colors.

Welke kleur heeft de auto die ze zelf gekocht heeft?

What colour is the car which she bought for herself?

Welk merk en kleur heeft de auto van de directeur?

What brand and what color is the director's car?

Welke kleur heeft de auto die ze voor zichzelf gekocht heeft?

What colour is the car she bought herself?

Welke kleur heeft de uiterst rechtse ring op de Olympische vlag?

What color is the far right ring on the Olympic flag?

Ze werd slechts een generatie voorbij slavernij geboren; in een tijd toen er geen auto's op de weg reden en geen vliegtuigen in de lucht vlogen; toen iemand als zij om twee redenen niet mocht stemmen - omdat ze een vrouw was en door de kleur van haar huid.

She was born just a generation past slavery; a time when there were no cars on the road or planes in the sky; when someone like her couldn't vote for two reasons — because she was a woman and because of the color of her skin.