Vertaling van kleur

Inhoud:

Nederlands
Engels
kleur {zn.}
colour 
dye
Welke kleur heeft de auto die ze zelf gekocht heeft?
What colour is the car which she bought for herself?
Welke kleur heeft de auto die ze voor zichzelf gekocht heeft?
What colour is the car she bought herself?
embleem [o], kleur, zinnebeeld {zn.}
symbol 
emblem
logo
suit 
blos [m], kleur, rood {zn.}
red 
Mijn favoriete kleur is rood.
My favorite color is red.
Alle appels zijn rood.
All apples are red.
blozen, kleuren, rood worden {ww.}
to blush 

ik kleur

I blush
» meer vervoegingen van to blush

kleuren, schilderen, verven {ww.}
to paint 
to colour 

ik kleur

I paint
» meer vervoegingen van to paint

We lieten Tom de muren schilderen.
We had Tom paint the wall.
Ik liet hem mijn huis schilderen.
I had him paint my house.
kleuren {ww.}
to colour 
kleuren, verven {ww.}
to colour 
to paint 
to stain 

ik kleur

I paint
» meer vervoegingen van to paint


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Mijn favoriete kleur is rood.

My favorite color is red.

Vind je dit een mooie kleur?

Do you like this color?

Alle kleur trok weg uit zijn gezicht.

All the color drained away from his face.

De blaadjes zijn begonnen van kleur te veranderen.

The leaves have begun to change colors.

Welke kleur heeft de auto die ze zelf gekocht heeft?

What colour is the car which she bought for herself?

Welk merk en kleur heeft de auto van de directeur?

What brand and what color is the director's car?

Welke kleur heeft de auto die ze voor zichzelf gekocht heeft?

What colour is the car she bought herself?

Welke kleur heeft de uiterst rechtse ring op de Olympische vlag?

What color is the far right ring on the Olympic flag?

Ze werd slechts een generatie voorbij slavernij geboren; in een tijd toen er geen auto's op de weg reden en geen vliegtuigen in de lucht vlogen; toen iemand als zij om twee redenen niet mocht stemmen - omdat ze een vrouw was en door de kleur van haar huid.

She was born just a generation past slavery; a time when there were no cars on the road or planes in the sky; when someone like her couldn't vote for two reasons — because she was a woman and because of the color of her skin.


Gerelateerd aan kleur

embleem - zinnebeeld - blos - rood - blozen - kleuren - rood worden - schilderen - verven