Vertaling van klop

Inhoud:

Nederlands
Engels
klop [m] (de ~) {zn.}
whack
knock
belt
rap
whang
klap, klets, klop, slag [m], tik, veeg {zn.}
knock
strike 
blow 
smack
hit
stroke
overeenstemmen, het eens zijn, samengaan, accorderen, stroken, bijeenpassen, rijmen, kloppen {ww.}
to agree 
to concur
to accord
to concord
to be in accord
to hold

ik klop

I agree
» meer vervoegingen van to agree

kloppen, pulseren {ww.}
to pulsate
to throb
to beat 

ik klop

I pulsate
» meer vervoegingen van to pulsate

kloppen, percuteren {ww.}
to percuss
to tap 
to strike 

ik klop

I percuss
» meer vervoegingen van to percuss

fiatteren, goedvinden, sanctioneren, goedkeuren, het eens zijn, overeenstemmen, samengaan, accorderen, stroken, bijeenpassen, rijmen, kloppen {ww.}
to agree 
to accord
to be in accord
to concord
to concur
to hold

ik klop

I agree
» meer vervoegingen van to agree

houwen, klappen, kloppen, slaan, meppen {ww.}
to hit
to beat 
to strike 
to wallop

ik klop

Het was niet mijn bedoeling hem te slaan.
I didn't mean to hit him.
instemmen, accorderen, bijvallen, schragen, aansluiten, onderschrijven, ondersteunen, het eens zijn, overeenstemmen, samengaan, stroken, bijeenpassen, rijmen, kloppen {ww.}
to agree 
to concur
to accord
to concord
to be in accord
to hold

ik klop

I agree
» meer vervoegingen van to agree

De mensen op kantoor zullen nooit instemmen.
The people in the office will never agree.
Ik weet niet of hij met ons plan zal instemmen of niet.
I don't know whether he will agree to our plan or not.
accorderen, bijeenpassen, kloppen, overeenstemmen, rijmen, stroken, het eens worden, tot een overeenkomst komen {ww.}
to concur
to get along
to agree 
to come to an agreement
to come into accord
to concord
to reach an accord
to hold

ik klop

I concur
» meer vervoegingen van to concur

klappen, kloppen, slaan, opvallen {ww.}
to hit
to smack
to knock
to strike 
to stub 

ik klop