Vertaling van kosten

Inhoud:

Nederlands
Engels
kosten {ww.}
to cost 

zij kosten

they cost
» meer vervoegingen van to cost

Dat zal € 30,- kosten.
This will cost €30.
De sigaren kosten twee mark.
The cigars cost two Marks.
kosten, onkosten {zn.}
cost 
charge 
expense 
Het zal meer dan duizend yen kosten.
It'll cost over a thousand yen.
Volgens de laagste schatting zal dat dertigduizend jen kosten.
It will cost thirty thousand yen at the lowest estimate.
kosten, kost [m] (de ~) {zn.}
charge
Hoeveel kost de kamer?
How much is the room charge?
Hoeveel kost het per nacht?
What is the charge per night?
voeding [v], kost (mv. kosten), voeder, voedingsmiddel, voedsel, voer {zn.}
food 
fare 
nourishment
aliment
Hij moest het dagenlang zonder voedsel stellen.
He had to go without food for days.
Je zal binnenkort gewend zijn aan Japans voedsel.
You will soon get used to Japanese food.
zijn, bedragen, komen, kosten, maken, worden, belopen {ww.}
to be
to cost

zij kosten

they are
» meer vervoegingen van to be

Hij wou slagen, zelfs ten koste van zijn gezondheid.
He wanted to succeed, even at the cost of his health.
vereisen, gebieden, vergen, eisen, kosten {ww.}
to take
to require
to need
to call for
to demand
to ask
to postulate
to involve
to necessitate

zij kosten

they take
» meer vervoegingen van to take

Industriële landen vereisen veel behendige arbeid.
Industrial countries require a lot of skilled labor.
Het zou me te veel tijd kosten om je uit te leggen waarom dat niet gaat werken.
It would take me too much time to explain to you why it's not going to work.
kost (mv. kosten) [m] (de ~), levensonderhoud [o] (het ~), subsistentie, bestaan [o] (het ~), onderhoud [o] (het ~) {zn.}
sustentation
sustainment
maintenance
sustenance
upkeep
voedsel [o] (het ~), eetwaar, etenswaar [m] (de ~), kost (mv. kosten) [m] (de ~), vreten [o] (het ~), voeding [v] (de ~), eten [o] (het ~), spijs [m] (de ~) {zn.}
food
nutrient
Taiwanees eten is milder dan Indiaas eten.
Taiwanese food is milder than Indian food.
Ons eten is goedkoop.
Our food is cheap.

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Hij berekende de kosten.

He calculated the expenses.

Dat zal € 30,- kosten.

This will cost €30.

De sigaren kosten twee mark.

The cigars cost two Marks.

Het zal meer dan duizend yen kosten.

It'll cost over a thousand yen.

Volgens de laagste schatting zal dat dertigduizend jen kosten.

It will cost thirty thousand yen at the lowest estimate.

Het zou me te veel tijd kosten om je uit te leggen waarom dat niet gaat werken.

It would take me too much time to explain to you why it's not going to work.

In het begin konden we de eindjes aan elkaar knopen maar na verloop van tijd konden we onze kosten niet meer dekken.

At first, we could make ends meet, but as it continued we became unable to cover our expenses.


Gerelateerd aan kosten

onkosten - kost - voeding - voeder - voedingsmiddel - voedsel - voer - zijn - bedragen - komen - maken - worden - belopen - vereisen - gebiedenprijs - behelzen - vragen - verzorging - materie