Vertaling van landen

Inhoud:

Nederlands
Engels
aan land gaan, aan wal komen, landen {ww.}
to berth
to land 

wij landen
jullie landen
zij landen

we berth
you berth
they berth
» meer vervoegingen van to berth

landen {ww.}
to land
to bring

wij landen
jullie landen
zij landen

we land
you land
they land
» meer vervoegingen van to land

landen {ww.}
to set down
to land

wij landen
jullie landen
zij landen

we land
you land
they land
» meer vervoegingen van to land

aan land gaan, landen, aanlanden {ww.}
to land 

wij landen
jullie landen
zij landen

we land
you land
they land
» meer vervoegingen van to land

dalen, landen, neerstrijken {ww.}
to alight
to beach 
to land 

wij landen
jullie landen
zij landen

we alight
you alight
they alight
» meer vervoegingen van to alight

landen {ww.}
to set down
to land

wij landen
jullie landen
zij landen

we land
you land
they land
» meer vervoegingen van to land

land (mv. landen) [o] {zn.}
country 
land 
aarde [v], aardrijk [o], bodem [m], grond [m], land (mv. landen) [o], aardbodem {zn.}
earth 
land 
ground 
soil
land (mv. landen) [o], terrein [o], veld [o] {zn.}
field 
area 
district 
gouw, land [o] (het ~), landstreek [m] (de ~), regio [m] (de ~), gewest [o] (het ~), streek [m] (de ~) {zn.}
country
area
Hij kent de streek op zijn duimpje.
He knows the area like the back of his hand.
Ze verlieten hun land.
They abandoned their country.
staat [m] (de ~), land [o] (het ~) {zn.}
country
land
state
res publica
nation
commonwealth
body politic
De mensen die in dat land woonden waren niet in staat om hun leiders tegen te spreken.
The people who lived in that country were not able speak out against their leaders.
De zeelui zagen land.
The sailors saw land.
land (mv. landen) [o] (het ~) {zn.}
farming area
farmland
platteland [o] (het ~), land (mv. landen) [o] (het ~), landerijen [v] (de ~), landouwen [m] (de ~), provincie [v] (de ~) {zn.}
area
country
land (mv. landen) [o] (het ~), vasteland [o] (het ~) {zn.}
dry land
earth
ground
land
solid ground
terra firma


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Rijst groeit in warme landen.

Rice grows in warm countries.

Welke landen heb je bezocht?

Which countries have you visited?

Sinaasappels groeien in warme landen.

Oranges grow in warm countries.

Ons land grenst aan een aantal landen.

Our country borders on several countries.

Industriële landen vereisen veel behendige arbeid.

Industrial countries require a lot of skilled labor.

Veel landen kampen met vergelijkbare problemen.

Many countries are experiencing similar problems.

Japan en de VSA werden bevriende landen.

Japan and the United States became friendly nations.

Alle beschaafde landen zijn tegen oorlog.

All civilized countries are against war.

In de meeste europese landen moeten auto's rechts rijden.

In most of the countries in Europe, cars have to keep to the right.

Het bedrijf heeft vestigingen in 12 Europese landen.

The company has branches in 12 European countries.

Brazilië grenst aan tien landen en de Atlantische oceaan.

Brazil is surrounded by ten countries and the Atlantic Ocean.

Er zijn geen diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen.

The two countries do not have diplomatic relations.

Het gemiddelde aantal zwangerschappen per vrouw is twee, in geïndustrialiseerde landen.

The average number of pregnancies per woman is two in industrialized countries.

Dat zijn de minst ontwikkelde landen.

Those are the least developed countries.

Ik maak verre reizen, zie vreemde landen, doe dingen die ik nooit eerder deed.

I'm making far journeys, seeing foreign countries, doing things I never did before.