Vertaling van landen

Inhoud:

Nederlands
Engels
aan land gaan, aan wal komen, landen {ww.}
to land 
to berth

wij landen
jullie landen
zij landen

we land
you land
they land
» meer vervoegingen van to land

dalen, landen, neerstrijken {ww.}
to land 
to alight
to beach 

wij landen
jullie landen
zij landen

we land
you land
they land
» meer vervoegingen van to land

aan land gaan, landen, aanlanden {ww.}
to land 

wij landen
jullie landen
zij landen

we land
you land
they land
» meer vervoegingen van to land

aarde [v], aardrijk [o], bodem [m], grond [m], land (mv. landen) [o], aardbodem {zn.}
earth 
ground 
land 
soil
De aarde bestaat uit zee and land.
The earth is made up of sea and land.
De aarde is rond.
The earth is round.
land (mv. landen) [o], terrein [o], veld [o] {zn.}
field 
area 
district 
land (mv. landen) [o] {zn.}
country 
land 
De zeelui zagen land.
The sailors saw land.
Ze verlieten hun land.
They abandoned their country.
land (mv. landen) [o] (het ~) {zn.}
farming area
farmland
staat [m] (de ~), land (mv. landen) [o] (het ~) {zn.}
body politic
commonwealth
country
land
nation
res publica
state
land (mv. landen) [o] (het ~), vasteland [o] (het ~) {zn.}
dry land
earth
ground
land
solid ground
terra firma
gouw, land (mv. landen) [o] (het ~), landstreek [m] (de ~), regio [m] (de ~), gewest [o] (het ~), streek [m] (de ~) {zn.}
country
area
Hij kent de streek op zijn duimpje.
He knows the area like the back of his hand.
Japan is een rijk land.
Japan is a rich country.
platteland [o] (het ~), land (mv. landen) [o] (het ~), landerijen [v] (de ~), landouwen [m] (de ~), provincie [v] (de ~) {zn.}
country
area
Hij woont op het platteland.
He dwells in the country.
Mijn ouders wonen op het platteland.
My parents live in the country.

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Rijst groeit in warme landen.

Rice grows in warm countries.

Welke landen heb je bezocht?

Which countries have you visited?

Sinaasappels groeien in warme landen.

Oranges grow in warm countries.

Ons land grenst aan een aantal landen.

Our country borders on several countries.

Industriële landen vereisen veel behendige arbeid.

Industrial countries require a lot of skilled labor.

Veel landen kampen met vergelijkbare problemen.

Many countries are experiencing similar problems.

Japan en de VSA werden bevriende landen.

Japan and the United States became friendly nations.

Alle beschaafde landen zijn tegen oorlog.

All civilized countries are against war.

In de meeste europese landen moeten auto's rechts rijden.

In most of the countries in Europe, cars have to keep to the right.

Het bedrijf heeft vestigingen in 12 Europese landen.

The company has branches in 12 European countries.

Brazilië grenst aan tien landen en de Atlantische oceaan.

Brazil is surrounded by ten countries and the Atlantic Ocean.

Er zijn geen diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen.

The two countries do not have diplomatic relations.

Het gemiddelde aantal zwangerschappen per vrouw is twee, in geïndustrialiseerde landen.

The average number of pregnancies per woman is two in industrialized countries.

Ik maak verre reizen, zie vreemde landen, doe dingen die ik nooit eerder deed.

I'm making far journeys, seeing foreign countries, doing things I never did before.

Dat zijn de minst ontwikkelde landen.

Those are the least developed countries.


Gerelateerd aan landen

aan land gaan - aan wal komen - dalen - neerstrijken - aanlanden - aarde - aardrijk - bodem - grond - land - aardbodem - terrein - veld - staat - vastelandterrein - grondgebied - oord - gebied - land - platteland