Vertaling van stem

Inhoud:

Nederlands
Engels
stem [m] (de ~), votum {zn.}
vote
voting
balloting
ballot
Elke staat had slechts één stem.
Each state had just one vote.
stem, zangpartij {zn.}
voice
part
Je stem deed me huilen.
Your voice made me cry.
Ze sprak met zachte stem.
She spoke with a soft voice.
partij [v], stem, kamp {zn.}
party 
match 
game 
round 
camp 
side
faction 
Ik ben geen partij voor hem.
I am no match for him.
"Noobs?" vroeg Dima met enige boosheid in zijn stem. "Dit is geen videospelletje, Al-Sayib! Dit is het echte leven!"
"Noobs?" Dima asked, a slight hint of anger in his voice. "This isn't a video game, Al-Sayib! This is real life!"
stem [m] (de ~), stemgeluid [o] (het ~) {zn.}
voice
vox
vocalization
vocalism
vocalisation
phonation
De man sprak met een lage stem.
The man spoke in a low voice.
Ze spreekt tegen hem altijd met luide stem.
She always speaks to him in a loud voice.
stem {zn.}
voice
Zijn stem is iel, hoewel hijzelf dik is.
His voice is thin even though he is fat.
inspraak, stem, stemgeluid {zn.}
voice 
vote 
gelijkstemmen, stemmen {ww.}
to attune
to tune up
to tune 

ik stem

I attune
» meer vervoegingen van to attune

stemmen {ww.}
to tune 
to attune
to tune up

ik stem

I tune
» meer vervoegingen van to tune

intoneren, stemmen {ww.}
to tune 
to attune
to tune up

ik stem

I tune
» meer vervoegingen van to tune

balloteren, kiezen, stemmen {ww.}
to vote 
to poll
to ballot

ik stem

I vote
» meer vervoegingen van to vote

stemmen {ww.}
to vote 

ik stem

I vote
» meer vervoegingen van to vote

afstemmen, stemmen {ww.}
to tune 
to attune

ik stem

I tune
» meer vervoegingen van to tune

tunen, stemmen {ww.}
to tune 
to attune
to tune up

ik stem

I tune
» meer vervoegingen van to tune

spraak [m] (de ~), spraakvermogen [o] (het ~), stem {zn.}
speech
language

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Je stem deed me huilen.

Your voice made me cry.

We zongen met luide stem.

We sang in loud voices.

Ze sprak met zachte stem.

She spoke with a soft voice.

Elke staat had slechts één stem.

Each state had just one vote.

De man sprak met een lage stem.

The man spoke in a low voice.

Ze spreekt tegen hem altijd met luide stem.

She always speaks to him in a loud voice.

Zijn stem is iel, hoewel hijzelf dik is.

His voice is thin even though he is fat.

Je lieflijke stem klonk me zeer aangenaam in de oren.

Your lovely voice was very pleasant to my ears.

Hoop is een zachte stem die "misschien" fluistert, als de hele wereld "nee!" lijkt te roepen.

Hope is a little voice whispering "maybe" when it seems the entire world is shouting "no"!

"Ik heb wat geld nodig," zei Dima met schaamte in zijn stem.

"I need some money," Dima said, with a tone of embarrassment.

"Noobs?" vroeg Dima met enige boosheid in zijn stem. "Dit is geen videospelletje, Al-Sayib! Dit is het echte leven!"

"Noobs?" Dima asked, a slight hint of anger in his voice. "This isn't a video game, Al-Sayib! This is real life!"

Nadat hij tien seconden lang naar een Arabisch liedje had geluisterd, hoorde Dima eindelijk een bekende stem zeggen: "As-salamoe aleikoem!"

After listening to an Arabic song for ten seconds, Dima finally heard a familiar voice say, "As-Salamu Alaykum!"

Nadat hij ditmaal twintig seconden lang naar een Arabisch liedje had geluisterd - want als hij tien seconden lang had geluisterd, zou dit een dubbele zin zijn - hoorde Dima eindelijk een bekende stem zeggen: "As-salamoe aleikoem!"

After listening to an Arabic song for twenty seconds this time - for if he listened for ten this would be a duplicate sentence - Dima finally heard a familiar voice say, "As-Salamu Alaykum!"