Vertaling van stemmen

Inhoud:

Nederlands
Engels
stemmen {ww.}
to attune
to tune up
to tune 

wij stemmen
jullie stemmen
zij stemmen

we attune
you attune
they attune
» meer vervoegingen van to attune

stemmen {ww.}
to vote 

wij stemmen
jullie stemmen
zij stemmen

we vote
you vote
they vote
» meer vervoegingen van to vote

In alle geval moet men "ja" stemmen in het referendum van 18 februari.
In any case, you need to vote "yes" in the February 18th referendum.
gelijkstemmen, stemmen {ww.}
to attune
to tune up
to tune 

wij stemmen
jullie stemmen
zij stemmen

we attune
you attune
they attune
» meer vervoegingen van to attune

intoneren, stemmen {ww.}
to attune
to tune up
to tune 

wij stemmen
jullie stemmen
zij stemmen

we attune
you attune
they attune
» meer vervoegingen van to attune

balloteren, kiezen, stemmen {ww.}
to vote 
to ballot
to poll

wij stemmen
jullie stemmen
zij stemmen

we vote
you vote
they vote
» meer vervoegingen van to vote

afstemmen, stemmen {ww.}
to attune
to tune 

wij stemmen
jullie stemmen
zij stemmen

we attune
you attune
they attune
» meer vervoegingen van to attune

tunen, stemmen {ww.}
to attune
to tune up
to tune 

wij stemmen
jullie stemmen
zij stemmen

we attune
you attune
they attune
» meer vervoegingen van to attune

afstelling, afstemming [v] (de ~), instelling [v] (de ~), stemmen {zn.}
attune
tuning
tune 
partij [v], stem (mv. stemmen), kamp {zn.}
faction 
party 
side
camp 
game 
match 
round 
inspraak, stem (mv. stemmen), stemgeluid {zn.}
voice 
vote 
stem (mv. stemmen) [m] (de ~), votum {zn.}
ballot
balloting
vote
voting
stem (mv. stemmen), zangpartij {zn.}
part
voice
stem (mv. stemmen) [m] (de ~), stemgeluid [o] (het ~) {zn.}
phonation
vocalisation
vocalism
vocalization
voice
vox
spraak [m] (de ~), spraakvermogen [o] (het ~), stem (mv. stemmen) {zn.}
language
speech
stem (mv. stemmen) {zn.}
voice


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Voor wie ga je stemmen?

Who are you voting for?

In de meeste verkiezingen wint de kandidaat met de meerderheid van de stemmen de verkiezing.

In most elections, whichever candidate gets the majority of the votes, wins the election.

In alle geval moet men "ja" stemmen in het referendum van 18 februari.

In any case, you need to vote "yes" in the February 18th referendum.

Democratie moet meer zijn dan twee wolven en een schaap die stemmen over wat ze 's avonds zullen eten.

Democracy must be something more than two wolves and a sheep voting on what to have for dinner.

Ze werd slechts een generatie voorbij slavernij geboren; in een tijd toen er geen auto's op de weg reden en geen vliegtuigen in de lucht vlogen; toen iemand als zij om twee redenen niet mocht stemmen - omdat ze een vrouw was en door de kleur van haar huid.

She was born just a generation past slavery; a time when there were no cars on the road or planes in the sky; when someone like her couldn't vote for two reasons — because she was a woman and because of the color of her skin.