Vertaling van vóórkomen

Inhoud:

Nederlands
Engels
voorkomen, vóórkomen {ww.}
to substitute 
aan de hand zijn, gebeuren, geschieden, voorkomen, voorvallen, vóórkomen {ww.}
to happen 
to occur 
to come about

wij voorkomen
jullie voorkomen
zij voorkomen

we happen
you happen
they happen
» meer vervoegingen van to happen

Dat zal niet gebeuren.
That won't happen.
De meeste ongelukken gebeuren dicht bij huis.
Most accidents happen near home.
lijken, overkomen, schijnen, toeschijnen, voorkomen, vóórkomen {ww.}
to look 
to act 
to appear to be
to seem 
to appear 

wij voorkomen
jullie voorkomen
zij voorkomen

we look
you look
they look
» meer vervoegingen van to look

Deze twee bladeren lijken op elkaar.
These two leaves look alike.
Deze bloemen lijken allemaal op elkaar.
All those flowers look alike.
voorkomen, zich voorstellen, vóórkomen {ww.}
to appear 

wij voorkomen
jullie voorkomen
zij voorkomen

we appear
you appear
they appear
» meer vervoegingen van to appear

aanblik [m], aanzien [o], air [o], verschijning [v], schijn, uiterlijk, voorkomen, vóórkomen {zn.}
appearance 
look 
respect 
guise
countenance 
view 
sight 
aspect 
Zijn plotselinge verschijning verraste me.
I was surprised by his sudden appearance.
Mary is geobsedeerd door haar uiterlijk.
Mary is obsessed about her appearance.
voorkomen, voorkómen {ww.}
to prevent 
to obviate
to forestall

wij voorkomen
jullie voorkomen
zij voorkomen

we prevent
you prevent
they prevent
» meer vervoegingen van to prevent

Sluit het raam om te voorkomen dat je kou vat.
Shut the window to prevent catching a cold.