Vertaling van vóórkomen

Inhoud:

Nederlands
Engels
voorkomen, zich voorstellen, vóórkomen {ww.}
to appear 

wij voorkomen
jullie voorkomen
zij voorkomen

we appear
you appear
they appear
» meer vervoegingen van to appear

aanblik [m], aanzien [o], air [o], verschijning [v], schijn, uiterlijk, voorkomen, vóórkomen {zn.}
appearance 
look 
view 
guise
aspect 
countenance 
sight 
respect 
Zijn plotselinge verschijning verraste me.
I was surprised by his sudden appearance.
Mary is geobsedeerd door haar uiterlijk.
Mary is obsessed about her appearance.
lijken, overkomen, schijnen, toeschijnen, voorkomen, vóórkomen {ww.}
to look 
to appear to be
to appear 
to seem 
to act 

wij voorkomen
jullie voorkomen
zij voorkomen

we look
you look
they look
» meer vervoegingen van to look

Deze twee bladeren lijken op elkaar.
These two leaves look alike.
Deze bloemen lijken allemaal op elkaar.
All those flowers look alike.
voorkomen, vóórkomen {ww.}
to substitute 
aan de hand zijn, gebeuren, geschieden, voorkomen, voorvallen, vóórkomen {ww.}
to happen 
to come about
to occur 

wij voorkomen
jullie voorkomen
zij voorkomen

we happen
you happen
they happen
» meer vervoegingen van to happen

Dat zal niet gebeuren.
That won't happen.
De meeste ongelukken gebeuren dicht bij huis.
Most accidents happen near home.
voorkomen, voorkómen {ww.}
to prevent 
to forestall
to obviate

wij voorkomen
jullie voorkomen
zij voorkomen

we prevent
you prevent
they prevent
» meer vervoegingen van to prevent

Sluit het raam om te voorkomen dat je kou vat.
Shut the window to prevent catching a cold.