Vertaling van vertrekken

Inhoud:

Nederlands
Engels
afrijden, uitlopen, uitvaren, vertrekken, wegrijden {ww.}
to drive away
to drive off
afgaan, vertrekken, weggaan, zich verwijderen {ww.}
to leave 
to depart 
to absent onself
to go away
to absent onself from

wij vertrekken
jullie vertrekken
zij vertrekken

we leave
you leave
they leave
» meer vervoegingen van to leave

Laten we weggaan.
Let's leave.
Ik wil weggaan.
I want to leave.
twijnen, verbuigen, verdraaien, vertrekken, wringen, verwringen {ww.}
to wring 
to contort
to twist 
to wrick
to distord
to wrest
to mangle 
to wrench
to warp 
to sprain

wij vertrekken
jullie vertrekken
zij vertrekken

we wring
you wring
they wring
» meer vervoegingen van to wring

uitvliegen, vertrekken, vervliegen, wegvliegen {ww.}
to fly away
starten, vertrekken {ww.}
to start 
to start off

wij vertrekken
jullie vertrekken
zij vertrekken

we start
you start
they start
» meer vervoegingen van to start

De motor wou niet starten.
The engine would not start.
Hoe kan ik de motor starten?
How can I start the engine?
kamers, vertrekken {zn.}
quarters 
kamer [v], lokaal [o], vertrek (mv. vertrekken) [o] {zn.}
chamber 
room 
ward 
vertrek (mv. vertrekken) [o] {zn.}
departure 
sailing
Hij besloot zijn vertrek uit te stellen.
He decided to put off his departure.
We stelden ons vertrek uit vanwege de storm.
We postponed our departure because of the storm.
afrit [m], afvaart [v], vertrek (mv. vertrekken) [o] {zn.}
departure 
sailing
vertrek (mv. vertrekken) [o] (het ~) {zn.}
leaving
departure
going away
going
Ik moet mij scheren voor mijn vertrek.
I've got to shave before leaving.
Ik vertrek voor een aantal dagen.
I'm leaving town for a few days.
vertrek (mv. vertrekken) [o] (het ~) {zn.}
chamber

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

We gaan morgen vertrekken.

We are going to leave tomorrow.

We vertrekken zonder hem.

We'll leave without him.

We moeten vertrekken.

We should leave.

Je moet nu niet vertrekken.

You must not leave right now.

Niemand mag vertrekken zonder toestemming.

No one is to leave without permission.

Wanneer ben je klaar om te vertrekken?

When will you get ready to leave?

Waarvandaan vertrekken de bussen naar het vliegveld?

Where do the airport buses leave from?

Neem mij niet kwalijk, ik moet vertrekken.

Please excuse me, I have to leave.

Ze gaan vertrekken naar New York.

They set out for New York.

De regen weerhield me om te vertrekken.

The rain prevented me from going.

Het houdt juist op met regenen, laat ons dus vertrekken.

The rain just stopped, so let's leave.

In geval dat het regent, zal ik niet vertrekken.

In case it rains, I won't go.

Ik verkoos te vertrekken in plaats van achter te blijven.

I chose to leave instead of staying behind.

Laat ons vertrekken van zodra hij terug is.

Let's leave as soon as he gets back.

Ik ben van plan om volgende week naar Europa te vertrekken.

I'm planning to leave for Europe next week.