Betekenis van:
beduidend

beduidend
Bijvoeglijk naamwoord
 • behoorlijk; aanzienlijk; aanmerkelijk; behoorlijk; van belang; aanzienlijk; van groot belang; beduidend; ingrijpend; flink; aanzienlijk
"beduidende verliezen"
"beduidend frisser/warmer"

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. dieren van beduidend verschillende grootte of leeftijd;
 2. Bovendien zou de eindprijs niet beduidend onder de MIP liggen.
 3. Een dergelijke berekening geeft een beduidend ander resultaat dan de berekeningen van de klagers.
 4. Ook waren alle voorgestelde combinaties voor de minimuminvoerprijs beduidend lager dan de hoogste vastgestelde uitvoerprijzen.
 5. Bovendien werd tijdens dit onderzoek een beduidend hoger subsidiepercentage vastgesteld dan tijdens het oorspronkelijke onderzoek.
 6. Aanvankelijk was Tieliikelaitos niet voorbereid op het beduidend hogere risico in vergelijking met traditionele contracten.
 7. De organisatie neemt de noodzakelijke maatregelen om haar prestaties beduidend te verbeteren.
 8. De door Duitsland en de bank genoemde cijfers zullen vermoedelijk beduidend lager uitvallen.
 9. Het rentederivatenportfolio moet eveneens beduidend worden teruggebracht en tot klantgerichte posities worden beperkt.
 10. Voordien kostten deze voorzieningen Tieliikelaitos beduidend meer dan in de privésector.
 11. Aangevoerd werd dat de kosten van de maatregelen voor kinderschoenen beduidend hoger zijn dan voor de andere onderzochte schoenen.
 12. De rentabiliteit wordt door de optimalisering van verkoop- en serviceprocessen en de invoering van standaardproducten beduidend vergroot.
 13. Alstom Transport heeft daar onlangs grote moeilijkheden gehad en de marktvooruitzichten zijn er beduidend minder gunstig dan in andere landen.
 14. Het is echter een beduidend probleem voor de 36 gecertificeerde ASS in het IMS die zich in ontwikkelingslanden bevinden.
 15. De beschikking is niet tot de tussenpersonen van Topps gericht omdat hun verantwoordelijkheid voor de inbreuk minder beduidend was.