Betekenis van:
flink

flink
Bijvoeglijk naamwoord
 • stevig van lichaamsbouw
"Je zoon is al een flinke jongen geworden."
flink
Bijvoeglijk naamwoord
 • groot van afmeting of hoeveelheid
"Hij nam een flinke teug van het bierflesje."
flink
Bijvoeglijk naamwoord
 • sterk van karakter
"Wees een flinke jongen en gedraag je."
flink
Bijvoeglijk naamwoord
 • mentaal sterk; met mentale kracht; flink; moedig
"een flinke meid/vent"
"zich flink houden"

Synoniemen

flink
Bijvoeglijk naamwoord
 • behoorlijk; aanzienlijk; aanmerkelijk; behoorlijk; van belang; aanzienlijk; van groot belang; beduidend; ingrijpend; flink; aanzienlijk
"een flinke klap"
"iemand flink te grazen nemen"

Synoniemen

flink
Bijvoeglijk naamwoord
 • krachtig, stevig
"een flinke eter"
"flink doorlopen/dooreten"

Synoniemen

flink
Bijwoord
 • in hoge mate
"Als ze wil kan ze flink eten."

Voorbeeldzinnen

 1. De vele „kleine eenheden” hebben een flink aandeel in de landbouwproductie, vooral in de nieuwe lidstaten.
 2. Door het opschonen van de portefeuille van Sernam en de ongunstige conjunctuur was een flink aantal agentschappen te groot geworden.
 3. Voor een groot deel van de gieterijen die waren betrokken bij het in overweging 93 van de voorlopige verordening vermelde onderzoek, lag dit cijfer zelfs flink onder 1 %.
 4. Er is dus ruimschoots gelegenheid om de productie in de Gemeenschap flink op te voeren voordat er gebrek aan capaciteit ontstaat.
 5. Zoals in het voorgaande werkprogramma is aangegeven, zal men door de ontwikkeling van de productgroepen beter te coördineren flink op de benodigde middelen kunnen besparen.
 6. Voeg dan 15 ml zoutzuur (3.6) toe en plaats de kolf gedurende 30 minuten in een bad met flink kokend water.
 7. Doordat de bedrijfstak van de Gemeenschap lange tijd te lijden had van onder meer invoer met dumping van oorsprong uit Kroatië, Rusland en Oekraïne en het investeringsniveau toen flink moest worden teruggeschroefd [4], was het noodzakelijke investeringspeil onhaalbaar.
 8. Het toenemende gebruik van elektronische post lijkt voorts voornamelijk tot gevolg te hebben dat de algehele omvang van de markt voor papieren post flink afneemt en niet dat binnen deze markt mededinging ontstaat [10].
 9. Het onderzoek heeft aangetoond dat de bestaande antidumpingmaatregelen de bedrijfstak van de Gemeenschap in staat hebben gesteld winstgevend te worden, ook al heeft hij door de vóórtdurende invoer met dumping een flink stuk marktaandeel verloren.
 10. Het toenemende gebruik van elektronische post lijkt voorts voornamelijk tot gevolg te hebben dat de algehele omvang van de markt voor papieren post flink afneemt en niet dat binnen deze markt mededinging ontstaat.
 11. Voorts is de in de betrokken landen beschikbare reservecapaciteit flink groter dan de totale communautaire productie of het totale verbruik in de Gemeenschap tijdens het TNO, zoals al in de overwegingen 40 en 36 is gezegd.
 12. Ook de productiviteit is flink toegenomen als gevolg van de positieve ontwikkeling van de productie en de inspanningen van de bedrijfstak van de Gemeenschap om zijn productiviteit door middel van investeringen te verbeteren.
 13. Ondanks bovengenoemde positieve ontwikkelingen heeft de bedrijfstak van de Gemeenschap in de beoordelingsperiode een flink stuk van zijn marktaandeel ingeboet; dit liep terug van 81 % in 2004 tot 65 % in het TNO.
 14. De analyse van de gegevens over de communautaire markt duidde erop dat de communautaire producenten die niet in de steekproef waren opgenomen en de in overweging 60 bedoelde producenten in de analyseperiode flink marktaandeel hebben verloren op de verkoop van de door hen zelf geproduceerde biodiesel op de communautaire markt.
 15. Hieruit kan worden afgeleid dat de Chinese exporteurs in de beoordelingsperiode de neiging hadden hun uitvoer flink op te voeren, wat tot uiting kwam in een zeer grote uitvoerstijging in absolute cijfers, want de totale verkoop van de in de steekproef opgenomen producenten nam in die periode met meer dan 56 % toe.