Betekenis van:
behoorlijk

behoorlijk
Bijvoeglijk naamwoord
 • groot, zwaar
"Dat is een behoorlijke klus."
behoorlijk
Bijvoeglijk naamwoord
 • net, fatsoenlijk
"Dat is een heel behoorlijke manier van doen."
behoorlijk
Bijvoeglijk naamwoord
 • behoorlijk; aanzienlijk; aanmerkelijk; behoorlijk; van belang; aanzienlijk; van groot belang; beduidend; ingrijpend; flink; aanzienlijk
"een behoorlijk bedrag/kapitaal/inkomen"
"het is (hier) behoorlijk koud/warm"

Synoniemen

behoorlijk
Bijvoeglijk naamwoord
 • gepast; behoorlijk; fatsoenlijk
"er nog (heel) behoorlijk uitzien"
"eet/zit behoorlijk!"

Synoniemen

behoorlijk
Bijwoord
 • in redelijk grote mate
"Dat valt behoorlijk tegen."

Voorbeeldzinnen

 1. Die hierboven vermelde zending werd behoorlijk afgeleverd.
 2. Tom komt behoorlijk vaak te laat op school.
 3. Tom heeft in zijn vinger gesneden en het bloedt behoorlijk.
 4. Het is een goed restaurant, maar wel behoorlijk duur.
 5. Functioneert niet behoorlijk
 6. Functioneert niet behoorlijk.
 7. Sproeiers werken niet behoorlijk.
 8. houdende instelling van het Subcomité mensenrechten, democratisering en behoorlijk bestuur
 9. De principes van behoorlijk bestuur blijven echter van toepassing.
 10. Het niet behoorlijk bijgehouden zijn van het oliejournaal.
 11. Deze marge kan aanzienlijk verschillen, maar is doorgaans behoorlijk.
 12. Deze lekdetectiesystemen worden ten minste om het jaar gecontroleerd om te garanderen dat zij behoorlijk functioneren.
 13. Het certificaat is slechts geldig nadat het door het bevoegde douanekantoor behoorlijk is geviseerd.
 14. In het belang van een behoorlijk bestuur moeten termijnen worden vastgesteld waarbinnen:
 15. Tevens reageert Duitsland behoorlijk goed op de verbintenissen die op de Europese Voorjaarsraad 2006 werden aangegaan.