Betekenis van:
decoratie

decoratie (de ~ | meervoud decoraties)
Zelfstandig naamwoord
 • extra tonen; manier waarop iets aangekleed is; versiering; versiering
"een decoratie aanbrengen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

decoratie (de ~ | meervoud decoraties)
Zelfstandig naamwoord
 • hoge onderscheiding, toegekend door de staat; hoge onderscheiding, toegekend door de staat; ereteken in vorm van versiersel
"een koninklijke decoratie"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Aërosolen voor amusement of decoratie
 2. Platen ... van aminoharsen, onder hoge druk gelaagd, met decoratie
 3. Platen ... van aminoharsen, onder hoge druk gelaagd, met decoratie
 4. Hoewel voornamelijk als decoratie bedoeld, hebben zij ook een beschermende functie.
 5. vervaardiging van buizen voor het vervoer van vloeistoffen, decoratie, structurele toepassingen, warmtewisselaars;
 6. Zij zijn als decoratie bedoeld maar hebben ook een beschermende functie.
 7. Staarten, bv. van kaaimannen (voor het leer) of vossen (als decoratie van kledingstukken, kragen, boa’s, enz.)
 8. De communautaire vlassector wordt gekenmerkt door een uitgebreid productaanbod (kleding, decoratie, huishoudlinnen) en door creativiteit en innovatie.
 9. Ten slotte worden reiniging, decoratie en onderhoud van de woning, voorzover deze activiteiten gewoonlijk ook door huurders worden verricht, niet als productie beschouwd (ESR 1995, punt 3.09).
 10. Houtbeitsen (lazuren) zijn coatings die een transparante of semitransparante laag produceren voor decoratie en voor bescherming van hout tegen verwering, waardoor er eenvoudig onderhoud kan worden verricht.
 11. Onder „houtbeitsen” (lazuren) worden coatings verstaan die een transparante of semitransparante laag produceren voor decoratie en voor bescherming van hout tegen verwering, waardoor er eenvoudig onderhoud kan worden verricht.
 12. bezorgdheid omtrent irritatie van en een bijtende werking op de ademhalingswegen door de blootstelling bij inademing ten gevolge van de productie van gegoten platen, de productie van reactieharsen, de productie en het gebruik van kleefmiddelen, de productie van verf, ambachtelijke werkzaamheden: vloercoating, het gebruik van gietharsen voor medische toepassingen en in orthopedische werkplaatsen, tandtechnische laboratoria en behandelkamers van tandartsen en het gebruik in decoratie;
 13. bezorgdheid omtrent de algehele systemische effecten door de blootstelling bij inademing ten gevolge van de productie van gegoten platen, de productie van kleefmiddelen, de productie van verf, ambachtelijke werkzaamheden: vloercoating, het gebruik van gietharsen in orthopedische werkplaatsen en het gebruik in decoratie.
 14. Installaties voor het aanbrengen van een laklaag op wegvoertuigen als gedefinieerd in Richtlijn 70/156/EEG, of een deel daarvan, als onderdeel van de reparatie, de bescherming of de decoratie van voertuigen buiten de fabriek worden niet in de vragenlijst opgenomen.
 15. „aërosol voor amusement of decoratie”: een aërosol dat in de handel wordt gebracht om aan het grote publiek voor amusements- of decoratiedoeleinden te worden verkocht en vermeld wordt in de bijlage van Richtlijn 94/48/EG van het Europees Parlement en de Raad.