Betekenis van:
gemak

gemak (het ~)
Zelfstandig naamwoord
 • bedaardheid, beheerstheid
"op zijn dooie gemak(je)"
"iets op zijn gemak doen"

Synoniemen

Hyperoniemen

gemak
Zelfstandig naamwoord
 • op een rustige en eenvoudige manier
"Hij kon op zijn gemak de folders uitzoeken."
gemak
Zelfstandig naamwoord
 • zonder al teveel moeite
"Met groot gemak schoot hij de voetbal in de kruising."
gemak (het ~ | meervoud gemakken)
Zelfstandig naamwoord
 • charmant voorkomen; het iets doen zonder inspanning; ongedwongenheid; ongedwongenheid; vaart, zwierigheid
"met 'het grootste'/'een onvoorstelbaar' gemak"
"met hetzelfde/evenveel gemak"

Synoniemen

Hyperoniemen

gemak (het ~ | meervoud gemakken)
Zelfstandig naamwoord
 • ruimte waar men zijn behoefte kan doen
"op het gemak zitten"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Ze kan met gemak honderd jaar worden.
 2. Hij loste die opgave met gemak op.
 3. Hierna worden deze bedragen voor het gemak afgerond.
 4. Toegankelijkheid en gemak bij de bereiding: verse groenten en fruit hoeven vaak niet te worden gekookt.
 5. Voor het gemak van de lezer worden de gewijzigde MRL-waarden onderstreept.
 6. Specificatie van de gebruikte brandstoffen is een factor die het gemak beïnvloedt waarmee aan dergelijke emissiegrenswaarden kan worden voldaan.
 7. Voor het gemak en voor de duidelijkheid worden de namen vermeld in de officiële taal van elk gebied.”
 8. Dit wordt bepaald door de aantrekkelijkheid van het product en het gemak waarmee het kan worden gebruikt.
 9. Zelfs wanneer we er voor het gemak even van uitgaan dat die boekwaarde juist is, zou de in de studie gebruikte methode echter nog steeds ondeugdelijk zijn.
 10. Voor het gemak van het aanbrengen van substraat waarin de varkens kunnen woelen en nesten kunnen maken, is het wenselijk dat de ligruimte in het hok een vaste vloer heeft.
 11. Het vloertype, de afwatering, de beschikbaarheid van beddingmateriaal (en bijgevolg het gemak waarmee hygiënische omstandigheden kunnen worden gehandhaafd) en de sociale omstandigheden (omvang en stabiliteit van de groep) zijn alle van invloed op de behoefte aan ruimte van de dieren.
 12. Vanuit praktisch oogpunt evenwel (bv. financiële kostprijs, gemak en betrouwbaarheid van de bewaking, Europa-brede vergelijkbaarheid, verenigbaarheid met andere inventarisaties zoals die van de kroonconditie) is het noodzakelijk de aandacht te concentreren op een kleiner aantal fasen en op de belangrijkste soorten of soortengroepen.
 13. gemak waarmee hergebruik en recycling plaatsvinden, af te meten aan: aantal gebruikte materialen en componenten, gebruik van standaardcomponenten, voor demontage benodigde tijd, complexiteit van de voor demontage benodigde gereedschappen, gebruik van standaardcodering voor componenten en materialen met het oog op de identificatie van voor hergebruik en recycling geschikte componenten en materialen (inclusief ISO-markering van kunststofonderdelen), gebruik van gemakkelijk recycleerbare materialen, gemakkelijke toegang tot waardevolle en andere recycleerbare componenten en materialen, gemakkelijke toegang tot componenten en materialen die gevaarlijke stoffen bevatten;