Betekenis van:
pluimen

pluimen
Werkwoord
  • (iem.) te veel laten betalen
"een kip pluimen"

Synoniemen

Hyperoniemen

pluim (de ~ | meervoud pluimen)
Zelfstandig naamwoord
  • uiting van waardering; compliment
"iemand een pluim op de hoed steken"
"iemand een pluim geven"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. Indien dit nodig is om het effect te beoordelen van bestaande verontreinigingspluimen in grondwaterlichamen die de verwezenlijking van de doelstellingen in artikel 4 van Richtlijn 2000/60/EG in gevaar kunnen brengen, met name pluimen uit puntbronnen en verontreinigde grond, voeren de lidstaten aanvullende trendbeoordelingen uit voor aangetroffen verontreinigende stoffen, om zich ervan te vergewissen dat de pluimen vanuit verontreinigde locaties zich niet verspreiden, de chemische toestand van het grondwaterlichaam of de groep grondwaterlichamen niet doen verslechteren, noch een risico vormen voor de menselijke gezondheid en het milieu.