Betekenis van:
raamwerk

raamwerk (het ~ | meervoud raamwerken)
Zelfstandig naamwoord
 • wijze waarop iets georganiseerd wordt
"het raamwerk van een scriptie/verhaal"

Synoniemen

Hyperoniemen

raamwerk (het ~ | meervoud raamwerken)
Zelfstandig naamwoord
 • lijst v.e. omraming; omlijstende rand

Synoniemen

Hyperoniemen

raamwerk (het ~ | meervoud raamwerken)
Zelfstandig naamwoord
 • geheel v.e. kozijn met glas

Hyperoniemen

raamwerk
Zelfstandig naamwoord
 • lijst, omlijsting, met name omlijning van typografisch zetsel of van een bladspiegel in dag- of weekblad

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Raamwerk voor permanente samenwerking
 2. Raamwerk voor de opstelling en presentatie van jaarrekeningen
 3. De precisiescanner bestaat uit een onderdeel aangeduid als „scanner sensor support” op een raamwerk.
 4. Met dit algemene raamwerk dient naar behoren rekening te worden gehouden.”
 5. de definities, opnamecriteria en waarderingsbegrippen voor activa, verplichtingen, baten en lasten in het Raamwerk.
 6. een activiteit die niet gemakkelijk in het raamwerk van business lines kan worden ingepast, doch die een nevenactiviteit vormt van een in dit raamwerk opgenomen activiteit, moet bij de business line worden ingedeeld die zij ondersteunt.
 7. De totstandkoming van een raamwerk voor configuratiebeheer, waarin normen en procedures worden vastgelegd voor het beheer van systeemontwikkelingen.
 8. .2 alle losse meubelen zoals stoelen, sofa's en tafels met een raamwerk van onbrandbare materialen vervaardigd zijn;
 9. Voor het plannen en bieden van bijstand wordt een nieuw raamwerk voorgesteld teneinde de externe bijstand van de Gemeenschap doeltreffender te maken.
 10. De richtsnoeren vormen een raamwerk waarbinnen de lidstaten, in de context van de globale strategie van de Europese Unie, het nationale beleid gestalte geven, toepassen en bewaken.
 11. Bij Verordening (EG) nr. 452/2008 is een gemeenschappelijk raamwerk vastgesteld voor de systematische productie van Europese statistieken over onderwijs en een leven lang leren.
 12. De „scanner sensor support” beweegt heen en weer over het raamwerk en verzamelt daarbij informatie, waarbij zij gebruikmaakt van infrarood licht, laserbundels of andere meetmethodes.
 13. Kredietinstellingen moeten bijzondere gedragslijnen en criteria ontwikkelen en vastleggen om de toepasselijke indicator voor bestaande business lines en activiteiten in het gestandaardiseerde raamwerk in te passen.
 14. In het Middellandse-Zeegebied biedt het euromediterrane partnerschap (het „Proces van Barcelona”) een regionaal raamwerk voor samenwerking dat door een netwerk van associatieovereenkomsten wordt aangevuld.
 15. Het programma dient tevens als gemeenschappelijk raamwerk voor complementaire interactie tussen de diverse nationale, regionale en lokale instanties op Europees niveau.”