Betekenis van:
veer

veer
Zelfstandig naamwoord
 • plaats waar men een rivier overgezet kan worden
"Het pont was aan de andere kant van het veer"

Hyperoniemen

veer
Zelfstandig naamwoord
 • jonge stek waarbij tak en scheuten zich in een zelfde vlak ontwikkelen
"Je moet de veren verwijderen uit de stekjes"

Hyperoniemen

veer
Zelfstandig naamwoord
 • blad van de varen
"De veren van de varen worden bruin door de droogte"

Synoniemen

Hyperoniemen

veer
Zelfstandig naamwoord
 • / lichaamsbedekking van een vogel
"Vogels in de rui verleizen hun veren."
veer
Zelfstandig naamwoord
 • / mechaniche tong of spiraal waarop door buiging spanning gezet kan worden
"Het veertje was gebroken en dit bracht het uurwerk tot stilstand."
veer
Zelfstandig naamwoord
 • boot of schip toegewijd aaan het onderhouden van een regelmatige verbinding over een rivier of een ander water
"Het veer tussen Perkpolder en Kruiningen is uit de vaart genomen."
veer
Zelfstandig naamwoord
 • vaste vaart op gezette dagen, door beurtschippers
"Schippers varen ieder op een andere veer"

Synoniemen

Hyperoniemen

veer (het ~ | meervoud veren)
Zelfstandig naamwoord
 • vaartuig dat dient om personen, voertuigen enz. over water te zetten
"het veer naar/op [Engeland]"
"het Amelander veer"

Synoniemen

Hyperoniemen

veer (de ~ | meervoud veren)
Zelfstandig naamwoord
 • elk der hoornachtige delen die het huidbekleedsel van een vogel vormen, bestaande uit een holle spoel en een massieve schacht, aan weerszijden voorzien van zgn. baarden
"een veer moeten laten"
"vroeg uit de veren zijn"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

veer (de ~ | meervoud veren)
Zelfstandig naamwoord
 • spiraalvormig gewonden draad van veerkrachtig materiaal
"een gespannen veer"
"de veren in een matras"

Synoniemen

Hyperoniemen

veer
Zelfstandig naamwoord
 • dunne smalle strook hout, als verbindingslid passend in de groeven van twee planken

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Veer ontbreekt.
 2. Elastisch element of veer
 3. Een veer ontbreekt.
 4. Andere wapens (met veer, perslucht of gas), excl. die van post 93.07
 5. Andere wapens (geweren, karabijnen en pistolen met veer of met lucht- of gasdruk) (excl. voor militaire doeleinden)
 6. Er dient een voorziening te worden getroffen om het uitzakken van de veer te beperken bij heffen van de wagen.
 7. Andere wapens (bijvoorbeeld geweren, karabijnen en pistolen, werkend met veer, perslucht of gas), andere dan bedoeld bij post 9307
 8. twee onafhankelijke inrichtingen, zoals twee afzonderlijke veren of een veer en een blokkeersysteem zoals bijvoorbeeld een „clip”,
 9. Elastisch element of veer onder spanning wordt plots losgelaten; persoon in het bereik van de beweging wordt door het product geraakt
 10. Een positieve vergrendelinrichting, die door een veer in de vergrendelde stand wordt gehouden, moet in de vergrendelde stand blijven als er in de meest ongunstige richting een kracht gelijk aan drie keer de massa van het vergrendelingsmechanisme op wordt uitgeoefend.
 11. Revolvers en pistolen (excl. oorlogsvuurwapens, machinepistolen, vuurwapens voor lichtgranaten, wapens voor het afvuren van losse patronen, slachtpistolen, vuurwapens die alleen via de loop kunnen worden geladen, wapens met veer of met lucht- of gasdruk, imitatiewapens)
 12. het EG-typeonderzoek is echter niet verplicht voor werktuigen zonder elektronische onderdelen en met een lastvereffeningsinrichting waarin geen gebruik wordt gemaakt van een veer voor het in evenwicht houden van de last;
 13. De sterkte van de veer moet zodanig zijn dat het aankoppelen van een ongeladen oplegger mogelijk is en dat bij een volledig geladen oplegger de stuurwig tijdens het gebruik stevig in contact is met de flanken van de koppeling.