Betekenis van:
versieren

versieren
Werkwoord
 • het hof maken
"meisjes versieren"

Hyperoniemen

versieren
Werkwoord
 • iets meer aantrekkelijk of mooier maken
"Zij versieren de huiskamer voor de verjaardag van hun zoontje."
versieren
Werkwoord
 • langs (veelal officieuze) weg regelen
"Hij wist nog mooie plekken voor het concert te versieren."
versieren
Werkwoord
 • verleiden
"Hij probeerde een collega te versieren."
versieren
Werkwoord
 • optooien; versieren; versieren; optooien; opschikken; tooien; tooien
"iets met slingers en ballonnen versieren"
"eieren versieren"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. met uitzondering van voedingsmiddelen waarbij de kleur(en) is/zijn gebruikt voor gezondheids- of andere markeringen op vleesproducten of voor het stempelen of versieren van eierschalen
 2. versieren met de hand (met uitzondering van zijdezeefdruk) van met de hand geblazen glaswerk, op voorwaarde dat de totale waarde van het gebruikte met de hand geblazen glaswerk niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product
 3. Met betrekking tot het traditioneel versieren van de schaal van gekookte eieren die bestemd zijn om in een bepaalde periode van het jaar in de handel te worden gebracht, mogen de bevoegde autoriteiten toelating geven voor het gebruik van natuurlijke kleurstoffen en natuurlijke bedekkingsstoffen in de hierboven bedoelde periode.
 4. Dit omvat het gebruik van levensmiddelenadditieven in levensmiddelen overeenkomstig Richtlijn 89/398/EEG van de Raad van 3 mei 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen [3] en het gebruik van bepaalde levensmiddelenkleurstoffen voor het aanbrengen van het keurmerk op vlees en voor het versieren of stempelen van eieren.
 5. Aangezien het versieren van de schaal van gekookte eieren in sommige regio’s van de Europese Unie in een bepaalde periode van het jaar traditie is en aangezien biologische eieren eveneens versierd in de handel kunnen worden gebracht, heeft een aantal lidstaten met het oog op deze traditie verzocht om toelating van kleurstoffen en heeft een panel van onafhankelijke deskundigen bepaalde kleurstoffen en andere stoffen voor het ontsmetten en bewaren van gekookte eieren onderzocht [4], met als conclusie dat een aantal natuurlijke kleurstoffen alsmede synthetische vormen van ijzeroxiden en ijzerhydroxiden tijdelijk kunnen worden toegestaan.
 6. Alleen levensmiddelenkleurstoffen die in bijlage II bij deze verordening zijn opgenomen, mogen worden gebruikt voor het aanbrengen van het keurmerk overeenkomstig Richtlijn 91/497/EEG van de Raad van 29 juli 1991 tot wijziging en codificatie van Richtlijn 64/433/EEG inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vers vlees ten einde deze uit te breiden tot de productie en het in de handel brengen van vers vlees [30] en andere verplichte merktekens op vleesproducten, voor het versieren van eierschalen of voor het stempelen van eierschalen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong [31].Artikel 18