Betekenis van:
vestigen

vestigen
Werkwoord
 • in een bepaalde richting laten gaan
"de aandacht vestigen op iets/iemand"
"je ogen vestigen op iets/iemand"

Hyperoniemen

Hyponiemen

vestigen
Werkwoord
 • stichten, beginnen, oprichten
"Een kantoor vestigen."
vestigen
Werkwoord
 • richten.
"De aandacht vestigen."
vestigen
Werkwoord
 • ''zich ~ (van personen)'': er gaan wonen
"Zij vestigden zich bij de grootouders."
vestigen
Werkwoord
 • bewerken dat iets tot stand komt
"een nieuw record vestigen"
"een filiaal/bedrijf ergens vestigen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

vestigen
Werkwoord
 • een plaats geven
"zich vestigen in [het noorden van het land]"
"de gevestigde orde"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Zoveel inspanning kostte het de Romeinse staat te vestigen
 2. om zich er te vestigen
 3. de aandacht vestigen op de rijke culturele diversiteit in Europa;
 4. SE Niet in Zweden geregistreerde verzekeringsmakelaars kunnen enkel via een filiaal een commerciële aanwezigheid vestigen.
 5. SE: Niet in Zweden geregistreerde verzekeringsmakelaars kunnen enkel via een bijkantoor een commerciële aanwezigheid vestigen.
 6. de lidstaat op het grondgebied waarvan zij voornemens is een bijkantoor te vestigen;
 7. Om dit punt te benadrukken, vestigen de Belgische autoriteiten de aandacht van de Commissie op:
 8. Het Agentschap kan in de lidstaten — met hun toestemming — zijn eigen plaatselijke kantoren vestigen.
 9. de aandacht van de consument vestigen op de traceerbaarheid van pluimveevlees.
 10. de geldgever toestaat door bezwaring, cessie of anderzins een zekerheidsrecht te vestigen op haar rechten om op de verplichtingen van die geldgever ten aanzien van NCB zekerheid te vestigen; en
 11. de voorwaarden waaraan moet worden voldaan door jonge landbouwers die zich niet als enig bedrijfshoofd vestigen of die zich vestigen als lid van een vereniging of coöperatie waarvan het hoofddoel het beheer van een landbouwbedrijf is,
 12. de aandacht van de directie vestigen op elke niet-naleving door een personeelslid van Verordening (EG) nr. 45/2001; en
 13. Frankrijk is ook het enige Europese land waar geen enkele „buitenlandse” mobiele exploitant zich heeft kunnen vestigen.
 14. De Japanse ondernemingen Toyo en Sumitomo hebben hun aanwezigheid in Europa aanzienlijk versterkt door er dochterondernemingen te vestigen.
 15. de vaststelling van memoranda en standpuntnota’s om de aandacht van de Commissie op specifieke of opkomende problemen te vestigen.