Betekenis van:
vloeien

vloeien
Werkwoord
 • zacht stromen
"De honing was uit de omgevallen pot gevloeid."
vloeien
Werkwoord
 • uit- of wegstromen; stromen
"de inkt vloeit uit de pen"
"er gaat bloed vloeien"

Synoniemen

Hyperoniemen

vloeien
Werkwoord
 • met vloeipapier droogmaken
"Hij vloeide voorzichtig het opstel dat hij met zijn kroontjespen geschreven had."
vloeien
Werkwoord
 • ''~ van papier'': inkt opzuigen
vloeien
Zelfstandig naamwoord
 • vaginaal bloeden

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Uit deze beschikking vloeien derhalve geen financiële consequenties voort.
 2. Sinds 1 januari 2004 vloeien ze naar de staatsbegroting.
 3. De overige kosten vloeien voort uit de herstructurering van het personeelsbestand en investeringen (190,5 miljoen PLN);
 4. Frankrijk heeft voor elke branche aangegeven hoeveel begrotingsmiddelen naar reclamecampagnes in Frankrijk vloeien.
 5. De accijnsinkomsten, dus ook die uit de likeurwijnbranche, vloeien naar de algemene staatsbegroting.
 6. De bijdragen voor overtollige emissies vloeien terug naar de algemene begroting van de Europese Unie.
 7. De bijdragen voor overtollige emissies vloeien terug naar de algemene begroting van de Europese Unie.
 8. Er vloeien geen inkomsten meer in het bij wet nr. 96-1139 opgerichte fonds.
 9. Vanaf 1 januari 2001 vloeien de opbrengsten van de belasting rechtstreeks in de algemene begroting van de staat.
 10. Uit de toepassing van de vrijwillige modulatie in Portugal voor de kalenderjaren 2009-2012 vloeien de volgende nettobedragen voort:
 11. De ontvangsten uit de vennootschapsbelasting die door Siciliaanse ondernemingen wordt betaald vloeien naar de regio Sicilië terug.
 12. Deze waardeverhoging is het gevolg van het feit dat sinds 1999 meer middelen in het stimuleringskapitaal vloeien dan worden uitgegeven.
 13. „elektrisch circuit”: een samenstel van verbonden delen onder spanning waardoor onder normale bedrijfsomstandigheden een elektrische stroom moet vloeien;
 14. Ten eerste vloeien de financiële moeilijkheden van de onderneming immers niet hoofdzakelijk voort uit de terugbetaling van de onverenigbare steun.
 15. Deze kosten vloeien rechtstreeks voort uit onderzoeksactiviteiten en worden aan de verschillende onderzoeksprojecten toegerekend in verhouding tot de tijd die het onderzoekspersoneel aan elk project besteedt.