Betekenis van:
vorst

vorst (de ~ | meervoud vorsten)
Zelfstandig naamwoord
 • hoofd van een rijk of vorstendom
"een absoluut vorst"
"de vorst van de duisternis"

Synoniemen

Hyperoniemen

vorst (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • vriezend weer
"de vorst zit in de grond"

Hyperoniemen

vorst
Zelfstandig naamwoord
 • heersend edelman, bijvoorbeeld een koning of keizer
"De vorst werd tot aftreden gedwongen."
vorst
Zelfstandig naamwoord
 • weersomstandigheden waarbij water in ijs verandert
"Er wordt tien graden vorst voorspeld."
vorst
Zelfstandig naamwoord
 • De Hokjespeul oftewel Astragalus membranaceus komt oorspronkelijk uit China en is onderdeel van een groep van ongeveer 2000 soorten kruiden en kleine struiken, die tot de Fabaceae peulvruchten horen. Het is een traditioneel Chinees medicijn, ook wel bekend als "huang-qi".

Synoniemen

vorst
Zelfstandig naamwoord
 • punt v.e. schuin dak; nok van een dak

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Autoramen verzamelen vorst op winterse ochtenden.
 2. De vorst heeft veel schade aan de gewassen gedaan.
 3. Vorst
 4. schade door abiotische oorzaken (bv. vorst, wind, hagel).
 5. vrij van schade als gevolg van vorst of koude,
 6. Door vorst aangetaste korrels en onrijpe groene korrels worden tot de categorie „noodrijpe korrels” gerekend.”.
 7. Door vorst aangetaste korrels en onrijpe groene korrels worden tot de categorie „noodrijpe korrels” gerekend.
 8. Bovendien behoren door vorst aangetaste korrels en onrijpe (groene) korrels ook tot de noodrijpe korrels;
 9. onder „ongunstige weersomstandigheden” wordt verstaan weersomstandigheden die met een natuurramp kunnen worden gelijkgesteld, zoals vorst, hagel, ijs, regen of droogte,
 10. vernield, kromgegroeid of beschadigd teeltmateriaal, met name door hagel of vorst beschadigd teeltmateriaal, en ineengedrukt of gebroken teeltmateriaal;
 11. Voorts moet het optreden van schade aan naalden, bladeren of bloemen als gevolg van late vorst in het voorjaar, alsook de intensiteit daarvan, worden geregistreerd.
 12. Vluchten die uitsluitend worden uitgevoerd voor het vervoer op een officiële dienstreis van een regerend vorst en zijn directe familie, staatshoofden, regeringsleiders en ministers van een regering van lidstaat, mogen krachtens dit punt niet worden uitgesloten.”.
 13. tot bijwerking van bijlage A bij de monetaire overeenkomst tussen de regering van de Franse Republiek, namens de Europese Gemeenschap, en de regering van Zijne Doorluchtigheid de Vorst van Monaco
 14. Wanneer herverzekeringsondernemingen evenwel in hoofdzaak slechts een of meer van de risico's van krediet, storm, hagel of vorst dekken, wordt voor de referentieperiode voor de gemiddelde schadelast rekening gehouden met de laatste zeven boekjaren.
 15. Vluchten die uitsluitend worden uitgevoerd voor het vervoer op een officiële dienstreis van een regerend vorst en zijn directe familie, staatshoofden, regeringsleiders en ministers van een regering van lidstaat, mogen krachtens dit punt niet worden uitgesloten.”